Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

Η Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ αναπτύσσει και διαθέτει υπηρεσίες που εγγυώνται ολοκληρωμένες και συμφέρουσες λύσεις:     

  • Ευρυζωνικότητας
  • Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο
  • Μεταφοράς Δεδομένων
  • Διασύνδεσης Φωνής και Δικτύων
  • Προστιθέμενης Αξίας

καθιστώντας τον ΟΤΕ ιδανικό συνεργάτη για τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίου συμφέροντος

Κύριο μέλημα της είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει, με τη συνεχή  προσαρμογή των υφισταμένων υπηρεσιών στις ανάγκες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων και την ανάπτυξη νέων, που καλύπτουν πληρέστερα τις ανάγκες τους, σε συνδυασμό με  την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους. 

Για τη διασφάλιση όλων αυτών έχουν δημιουργηθεί δύο Διευθύνσεις

  • Διεύθυνση Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Παρόχων : Η οργάνωσή της στηρίζεται σε δύο άξονες, την μονοσημειακή εξυπηρέτηση και την μονοσημειακή παρακολούθηση των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων. Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της πολιτικής της, η καθιέρωση και ενδυνάμωση του θεσμού του Διαχειριστή Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων. 
  • Διεύθυνση Ανάπτυξης & Διαχείρισης Υπηρεσιών : Έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση των υφιστάμενων & νέων υπηρεσιών για Tηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, καθώς και την εκπόνηση & παρακολούθηση της Στρατηγικής και της εμπορικής πολιτικής. 

  Το Προφίλ μας με μία ματιά

  Βρείτε εδώ πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες του ΟΤΕ για Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους

 

 

Εκτύπωση