Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Στρατηγική - Στόχοι

Αποστολή του OTE Wholesale είναι η παροχή προηγμένων Τηλεπικοινωνιακών λύσεων ώστε να αποτελεί την πρώτη επιλογή και τον κύριο Στρατηγικό Συνεργάτη των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων. 

Στρατηγικές Επιδιώξεις:
 

  • Παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων σταθερών και κινητών επικοινωνιών, στο σύνθετο περιβάλλον σύγκλισης των Αγορών.
  • Πελατοκεντρική προσέγγιση που προσανατολίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και στην άμεση & συνεπή υποστήριξη μετά την πώληση.

Κύριοι στόχοι: 

  • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και συνεχής βελτίωση των υφισταμένων. 
  • Ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της παροχής ευέλικτης εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής. 
  • Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών.
Εκτύπωση