Φωνή
angle-left Interconnection

Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Διασύνδεση  είναι η φυσική και λογική σύνδεση μεταξύ Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, που επιτρέπει στους συνδρομητές την μεταξύ τους επικοινωνία και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες άλλων δικτύων. 

Οφέλη 

  • Δυνατότητα επικοινωνίας  συνδρομητών και πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταξύ των δικτύων ΟΤΕ και παρόχου  

  • Μονοσημειακή εξυπηρέτηση για τους παρόχους που επιθυμούν επικοινωνία με τρίτα δίκτυα, μέσω της διασύνδεσης με τον ΟΤΕ.

  • Οι πάροχοι έχουν την δυνατότητα υψηλής ποιότητας πρόσβασης και επικοινωνίας με το εξωτερικό σε ανταγωνιστικές τιμές.

Εφαρμογές

  • Τερματισμός κλήσεων: Παρέχεται στον πάροχο η δυνατότητα να τερματίζει κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθμούς, σύντομους κωδικούς και λοιπούς μη γεωγραφικούς αριθμούς  του δικτύου ΟΤΕ και συνεργατών του.
  • Εκκίνηση Κλήσεων: Δίνεται στον πάροχο η δυνατότητα δρομολόγησης  κλήσεων από το δίκτυο του ΟΤΕ, προς γεωγραφικούς αριθμούς σύντομους κωδικούς και λοιπούς μη γεωγραφικούς αριθμούς του δικτύου του.
  • Διεθνής Κίνηση :Δυνατότητα επικοινωνίας συνδρομητών του παρόχου με όλες τις χώρες του κόσμου.

Οι υπηρεσίες Διασύνδεσης διατίθενται σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς IP Διασύνδεσης ΟΤΕ 2016 – RIO 2016 (ΦΕΚ 4385/Β/30-12-2016).

 

Για τον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ενότητα "Τιμοκατάλογοι"

Σχετικά αρχεία