Ευρυζωνικότητα
angle-left VPU LIGHT Technical Description

 

Δείτε το ακόλουθο video:

VPU Light FAQs

Πώς μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες VPU light;

Αρχικά, θα πρέπει να είστε αδειοδοτημένος πάροχος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΕΤΤ www.eett.gr.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων ώστε να ενταχθείτε στο πελατολόγιο Χονδρικής και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (ΧΤΠ).

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της Σύμβασης από τα δυο μέρη, θα λάβετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβασή σας στo Πληροφοριακό Σύστημα WCRM LLU μέσα από το οποίο θα μπορείτε να καταθέτετε αιτήματα και να διαχειρίζεστε τις VPU Light υπηρεσίες που λαμβάνετε.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση στην υποβολή αιτημάτων στο WCRM LLU με χρήση API.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου να παραγγείλω την υπηρεσία VPU light;

Προκειμένου να διατεθεί η υπηρεσία θα πρέπει ο πάροχος να έχει υπογράψει την ισχύουσα Σύμβαση Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, η οποία να του δίνει την δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες VPU light.

Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιμους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο οποίο ανήκει το DSLAM.

Επίσης, ο τελικός Χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης της υπαίθριας καμπίνας ΟΤΕ που έχει εγκατασταθεί το DSLAM.

Η διαθεσιμότητα αυτή ανακοινώνεται στον πάροχο ηλεκτρονικά μέσω του Π/Σ ΟΤΕ WCRM LLU.

Τί χρονική δέσμευση υπάρχει για την υπηρεσία VPU Light;

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU Light είναι αορίστου χρόνου.

Ο πάροχος δύναται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να καταργήσει την υπηρεσία VPU Light, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω του Π/Σ WCRM LLU.

Ποιά τιμολογιακή πολιτική ακολουθείται για την υπηρεσία VPU Light;

Η υπηρεσία VPU light χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως αυτός δημοσιεύεται μέσω του δικτυακού τόπου www.otewholesale.gr.

Ο τιμοκατάλογος προσδιορίζεται βάση της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ.

Η χρέωση της υπηρεσίας VPU light ξεκινάει από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.

Η έναρξη της χρέωσης σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή μη του DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη.

Η υπηρεσία χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες τελών, τα Βασικά και Δευτερεύοντα τέλη.

Πώς δηλώνω βλάβη για την υπηρεσία VPU light;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού του συστήματος WCRM LLU.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση της δήλωσης βλαβών στο WCRM LLU με χρήση API.