Ευρυζωνικότητα
angle-left VPU FTTH Technical Description

 

Δείτε το ακόλουθο video:

VPU FTTH FAQs

VPU FTTH FAQs

Πώς μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες VPU FTTH;

Αρχικά, θα πρέπει να είστε αδειοδοτημένος πάροχος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΕΤΤ.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων ώστε να ενταχθείτε στο πελατολόγιο Χονδρικής κι εν συνεχεία να προχωρήσετε σε υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (ΧΤΠ).

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της Σύμβασης από τα δυο μέρη, θα λάβετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα WCRM LLU μέσα από το οποίο θα μπορείτε να καταθέτετε αιτήματα και να διαχειρίζεστε τις VPU FTTH υπηρεσίες που λαμβάνετε.

Θα λάβετε επίσης πρόσβαση και στο Π/Σ WCRM DSL, για τη διαχείριση των συνδέσεων Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. που συγκεντρώνουν την κίνηση των FTTH συνδρομητών σας.

Πώς διαπιστώνω αν ο συνδρομητής μου μπορεί να λάβει υπηρεσία VPU FTTH;

Μέσω του εργαλείου διαθεσιμότητας στο WCRM LLU μπορείτε, καταχωρώντας τα στοιχεία της δ/νσης του συνδρομητή σας, να πληροφορηθείτε για τις υπηρεσίες VPU FTTH που μπορεί αυτός να λάβει.

Οι υπηρεσίες VPU FTTH του ΟΤΕ διατίθενται σε συγκεκριμένες διευθύνσεις, οι οποίες ανακοινώνονται εκ των προτέρων στους Τ.Π., σύμφωνα με τις διαδικασίες ενημέρωσης για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς των Τ.Π., που προβλέπεται στην απόφαση VLU (ΦΕΚ 3951/Β/ 12-09-2018).

Αναλυτική λίστα των σημείων διαθεσιμότητας της υπηρεσίας υπάρχει αναρτημένη και στο Π/Σ WCRM LLU.

Ποιός είναι ο απαιτούμενος χρόνος για να ενεργοποιηθεί μια υπηρεσία VPU FTTH που έχω παραγγείλει;

Ο χρόνος ενεργοποίησης εξαρτάται από την ετοιμότητα της οπτικής υποδομής στην οικία του τελικού συνδρομητή.

Η υπηρεσία VPU FTTH υποστηρίζεται από SLA που διέπει κάθε φάση της κατασκευής της υποδομής στην οικία του τελικού συνδρομητή. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ΠΑ ΧΤΠ του ΟΤΕ.

Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν υπάρχει οπτική διασύνδεση στην οικία του συνδρομητή μου;

Με την καταχώρηση των στοιχείων του αιτήματος και πριν την οριστική υποβολή αυτού, το WCRM LLU παρέχει ένδειξη για το βαθμό ετοιμότητας της οπτικής υποδομής στην οικία του συνδρομητή, μέχρι και το σημείο οριοθέτησης.

Βάσει της πληροφορίας αυτής μπορείτε να εκτιμήσετε τις ενέργειες και το χρόνο που θα απαιτηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Χρειάζομαι και κάτι άλλο;

Όπως ισχύει και στις υπόλοιπες Bitstream υπηρεσίες του ΟΤΕ (Α.ΡΥ.Σ., VPU, VPU Light), για να λάβετε υπηρεσία VPU FTTH θα πρέπει να διαθέτετε ήδη υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α /ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ στα Α/Κ που συγκεντρώνεται η κίνηση των συνδρομητών σας.

Ειδικά η υπηρεσία VPU FTTH συνδυάζεται αποκλειστικά με υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM.

Τι χρονική δέσμευση υπάρχει για τις υπηρεσίες VPU FTTH;

Οι υπηρεσίες VPU FTTH παρέχονται με ελάχιστο χρόνο δέσμευσης τους δύο (2) μήνες, μετά το πέρας των οποίων ανανεώνονται σιωπηρά σε αορίστου χρόνου.

Με το πέρας του ελάχιστου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία έχετε δικαίωμα να καταθέσετε αίτημα κατάργησης , χωρίς την επιβολή πρόσθετου τέλους πρόωρης αποδέσμευσης.

Γιατί δε μου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξω την αρχιτεκτονική διασύνδεσης της συνδρομητικής οικίας καθώς και το σημείο τερματισμού (BEP / Floor Box);

Η τεχνική λύση για την διασύνδεση της συνδρομητικής κατοικίας, επιλέγεται κατόπιν επιθεώρησης του χώρου και αναλυτικής μελέτης από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων του ΟΤΕ.

Καταβάλλεται προσπάθεια ούτως ώστε να εντοπιστεί η βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς του εκάστοτε κτιρίου, για την εξυπηρέτηση του συνόλου των ενοίκων.

Πώς δηλώνω βλάβη για την υπηρεσία VPU FTTH;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού στο Π/Σ WCRM LLU. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με το Π/Σ WCRM LLU μέσω κατάλληλων τεχνικών διεπαφών APIs (Web Services Application Programmer’s Interface)