Ευρυζωνικότητα
angle-left VPU Downloadables
RBO 2018
RBO 2018
RUO 2018
RUO 2018

VPU FAQs

Πώς μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες VPU;

Αρχικά, θα πρέπει να είστε αδειοδοτημένος πάροχος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΕΤΤ.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων ώστε να ενταχθείτε στο πελατολόγιο Χονδρικής κι εν συνεχεία να προχωρήσετε σε υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (ΧΤΠ) καθώς και υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης (ΧΚΠ).

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της Σύμβασης από τα δυο μέρη, θα λάβετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβασή σας στo Πληροφοριακό Σύστημα WCRM LLU μέσα από το οποίο θα μπορείτε να καταθέτετε αιτήματα και να διαχειρίζεστε τις VPU υπηρεσίες που λαμβάνετε.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση στην υποβολή αιτημάτων στο WCRM LLU με χρήση API.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου να παραγγείλω την υπηρεσία VPU;

Προκειμένου να διατεθεί η υπηρεσία θα πρέπει ο πάροχος να έχει υπογράψει την ισχύουσα Σύμβαση Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, καθώς και την ισχύουσα Σύμβαση Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης η οποία να του δίνει την δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες VPU.

Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιμους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο οποίο ανήκει το DSLAM.

Eπίσης ο τελικός χρήστης να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης της υπαίθριας καμπίνας ΟΤΕ που έχει εγκατασταθεί DSLAM.

Η διαθεσιμότητα αυτή ανακοινώνεται στον πάροχο ηλεκτρονικά μέσω του Π/Σ ΟΤΕ. Η ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας VPU δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις όπου δεν είναι αντιστοίχως εφικτή η ενεργοποίηση ή/και η παροχή τόσο της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.[KV] όσο και της υπηρεσίας Πλήρους Τοπικού Βρόχου.

Τι χρονική δέσμευση υπάρχει για την υπηρεσία VPU;

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU είναι αορίστου χρόνου.

Ο πάροχος δύναται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να καταργήσει την υπηρεσία VPU, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω του Π/Σ WCRM LLU.

Ποια τιμολογιακή πολιτική ακολουθείται για την υπηρεσία VPU;

Η υπηρεσία VPU χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως αυτός δημοσιεύεται μέσω του δικτυακού τόπου του www.otewholesale.gr.

Ο τιμοκατάλογος προσδιορίζεται βάση της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ.

Η χρέωση της υπηρεσίας VPU ξεκινάει από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.

Η έναρξη της χρέωσης σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή μη του DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη.

Η υπηρεσία χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες τελών, τα Βασικά και Δευτερεύοντα τέλη.

Πώς δηλώνω βλάβη για την υπηρεσία VPU;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού του συστήματος WCRM LLU.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση της δήλωσης βλαβών στο WCRM LLU με χρήση API.