Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Συχνές Ερωτήσεις
Κατηγορίες:
Κάντε μια ερώτηση
Επιθυμούμε να συνεργαστούμε με τον ΟΤΕ για να κάνουμε χρήση των Υπηρεσιών για Τηλεπικοινωνιακούς Παρ...
Ποια είναι τα απαραίτητα Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας μας που θα πρέπει να καταθέσουμε, για ν...
Που απευθυνόμαστε για πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες Υπηρεσίες του ΟΤΕ για Εγχώριους Τηλεπ...
Τι απαιτείται  για να κάνουμε χρήση των Υπηρεσιών Διασύνδεσης;
Τι απαιτείται για να κάνουμε χρήση των Υπηρεσιών Φορητότητας Αριθμού (NP) & Προεπιλογής Φορέα...
Τι απαιτείται για να παρέχουμε Υπηρεσίες μέσω ΧΕΓ/WLR (Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών/Wholesale Line Ren...
Που απευθυνόμαστε για θέματα σχετικά με Κατάθεση/Εξέλιξη αιτημάτων για τις Υπηρεσίες Ζεύξε...
Τι απαιτείται για τη χρήση Υπηρεσιών Μεταφοράς Δεδομένων?
Πως θα επιλέξουμε την Υπηρεσία Μεταφοράς Δεδομένων του ΟΤΕ που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας?
Τι απαιτείται για τη χρήση Υπηρεσιών Τοπικού Βρόχου (LLU) & Συνεγκατάστασης?
Page:   of 4 
Εκτύπωση