Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
 

Νέα υπηρεσία E.L.X.I.S.

E.L.X.I.S.

Extended Local eXchange Integrated Service

Η υπηρεσία E.L.X.I.S. αφορά τη Σύνδεση του εξοπλισμού του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης εντός των Αστικών Κέντρων του ΟΤΕ, με τα σημεία παρουσίας του (PoPs), για τη μεταφορά τηλεπικοινωνιακής κίνησης στο Δίκτυό του.
Η Σύνδεση αυτή υλοποιείται μέσω του δικτύου S.D.H. του ΟΤΕ

Απευθύνεται σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους:
- που είναι κάτοχοι Ειδικής Άδειας παροχής τηλεπικοινωνιών από την ΕΕΤΤ και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα
- που έχουν Φυσική Συνεγκατάσταση στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ

Με την υπηρεσία E.L.X.I.S. ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος απολαμβάνει σημαντικά οφέλη:
• Έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και το μεγάλο ενδιαφέρον για υπηρεσίες Triple-Play.
• Μειώνει σημαντικά το ρίσκο και τις δαπάνες των απαιτούμενων επενδύσεων, για ανάπτυξη και συντήρηση υποδομών σε πανελλαδική κλίμακα, απελευθερώνοντας τα κεφάλαιά του σε πιο προσοδοφόρες κατευθύνσεις.
• Επιλέγει μία Οικονομικά συμφέρουσα λύση.
• Απολαμβάνει την ποιότητα μεταφοράς δεδομένων τεχνολογίας SDH.
• Έχει μείωση λειτουργικών εξόδων.
• Και φυσικά Πανελλαδική κάλυψη.

Επιλογές:

E.L.X.I.S SHORT LINE
Στις περιπτώσεις όπου η Φυσική Συνεγκατάσταση και ο κόμβος του Παρόχου ανήκουν στην ίδια περιοχή (ίδιο ΧΑΚ).

E.L.X.I.S LONG LINE
Στις περιπτώσεις όπου η Φυσική Συνεγκατάσταση και ο κόμβος του Παρόχου ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές (διαφορετικό ΧΑΚ).

Οι Διαθέσιμες Χωρητικότητες για την Υπηρεσία E.L.X.I.S είναι:
34 Mbps
45 Mbps
155 Mbps


Οι όροι παροχής της Yπηρεσίας E.L.X.I.S. θα αναγράφονται στη Σύμβαση της Υπηρεσίας

Διαδικασία διάθεσης:


Παραγγελία Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική Αίτηση και να την αποστείλουν στη Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Εγχώριων Παρόχων του ΟΤΕ, Λ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι.

 

Εκτύπωση