Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
 

Νέο Πακέτο Α.ΡΥ.Σ «Έως 24576/1024 kbps» & νέες μειωμένες χρεώσεις σε όλες τις ταχύτητες

Ο ΟΤΕ συνεπής στην προσπάθεια πλήρους ανταπόκρισης στις ανάγκες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων και των τελικών χρηστών, ανέπτυξε και διαθέτει ακόμα ένα νέο πακέτο για την Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ - Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύνδεση, για Fast Internet σε Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, με υψηλότερες ταχύτητες, όσον αφορά τους ρυθμούς καθόδου αλλά και ανόδου.
Το νέο πακέτο της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ προσφέρει ταχύτητα «Έως 24576/1024 kbps» και συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το χαρτοφυλάκιο δυνατοτήτων και επιλογών της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ, τόσο για τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους όσο και τους τελικούς χρήστες.
Συγχρόνως ο ΟΤΕ προβαίνει στην κατάργηση της υφιστάμενης σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. ταχύτητας 768/192 Kbps, και προχωρά στη σταδιακή μετατροπή και αναβάθμιση όλων των συνδέσεων αυτών σε συνδέσεις ταχύτητας 1024/256 Kbps.  Κατά τη μεταβατική περίοδο σταδιακής μετατροπής και αναβάθμισης τους, οι συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. 768/192 kbps θα τιμολογούνται με τη νέα τιμή του πακέτου 1024/256 kbps.
Με το νέο πακέτο Α.ΡΥ.Σ «Έως 24576/1024 kbps» και την αναβάθμιση των συνδέσεων 768/192 Kbps σε 1024/256 Kbps, επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη του εύρους αναγκών της αγοράς για ευρυζωνικές συνδέσεις, δηλαδή και για υψηλές αλλά και για πολύ υψηλές ταχύτητες.
Επειδή όμως η αναβάθμιση των υπηρεσιών γίνεται ακόμα πιο ελκυστική όταν συνοδεύεται από ταυτόχρονη σημαντική μείωση τιμών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι τα τιμολόγια για τις Υπηρεσίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης ADSL, αλλάζουν και πλέον ισχύουν νέες μειωμένες χρεώσεις.
Μετά τις σημαντικές μειώσεις του Σεπτεμβρίου, ο ΟΤΕ προχωρά ξανά στην εφαρμογή νέων μειωμένων χρεώσεων, τόσο στα τέλη ενεργοποίησης όσο και στα μηνιαία τέλη, για όλες τις διαθέσιμες ταχύτητες πρόσβασης, καθιστώντας την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ ακόμα πιο ανταγωνιστική και συμφέρουσα.
Τα νέα τιμολόγια για τις Υπηρεσίες Διάθεσης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ADSL, διαμορφώνονται πλέον ως εξής :

Χονδρική Διάθεση Α.ΡΥ.Σ σε Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους
(χωρίς ΦΠΑ)
Ταχύτητα Πρόσβασης
(Download / Upload)
Τέλος
Ενεργοποίησης
Μηνιαίο Τέλος
Ευρώ (€)
1024 Kbps / 256 Kbps
27,708
9,384
2048 Kbps / 256 Kbps
27,708
9,977
4096 Kbps / 256 Kbps
27,708
10,928
8192 Kbps / 384 Kbps
27,708
11,403
Έως 24576 Kbps / 1024 Kbps
27,708
12,060

Οι  σημαντικές μεταβολές στις χρεώσεις, σε σχέση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα τιμολόγια, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Χονδρική Διάθεση Α.ΡΥ.Σ σε Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (χωρίς ΦΠΑ)
Ταχύτητα πρόσβασης
Τέλος ενεργοποίησης (σε Ευρώ)
Μηνιαίο Τέλος (σε Ευρώ)
 Download / Upload
 
 
 
 
 
 
 
 
Υφιστάμενο
Νέο
Μεταβολή
% Μεταβ.
Υφιστάμενο
Νέο
Μεταβολή
% Μεταβ.
768 Kbps / 192 Kbps
27,789
27,708
0,081
-0,3%
11,619
9,384
-2,235
-19,2%
1024 Kbps / 256 Kbps
13,898
-4,514
-32,5%
2048 Kbps / 256 Kbps
18,504
9,977
-8,527
-46,1%
4096 Kbps / 256 Kbps
23,826
10,928
-12,898
-54,1%
8192 Kbps / 384 Kbps
29,385
11,403
-17,982
-61,2%

Οι χρεώσεις της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ μειώνονται σε όλες τις ταχύτητες διάθεσης, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 19,2 % έως και 61,2 %. Σημειώνεται ότι αυτές οι μειωμένες χρεώσεις έρχονται να προστεθούν στα ήδη μειωμένα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου.

Χαρακτηριστικά το νέο πακέτο για πολύ υψηλές ταχύτητες έως 24576/1024 kbps» προσφέρεται με μηνιαίο τέλος 12,06 €, λιγότερο δηλαδή από το μέχρι τώρα ισχύον μηνιαίο τέλος για το πακέτο των 1024 Kbps / 256 Kbps (13,89 €).

Επίσης αναπροσαρμόζεται το Εκπτωτικό Πακέτο Χονδρικής Διάθεσης μέσω του οποίου παρέχονται εκπτώσεις επί των μηνιαίων τελών, σε εξαμηνιαία βάση. Το ύψος της έκπτωσης θα υπολογίζεται στο άθροισμα των μηνιαίων τελών των τριών διμηνιαίων εξοφλημένων λογαριασμών του εξαμήνου (1ο και 2ο Εξάμηνο) για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Συνολικός εξαμηνιαίος λογαριασμός Μηνιαίων Δόσεων Ετήσιων Τελών
(χωρίς ΦΠΑ)
Έκπτωση
Κλίμακα
Από
Μέχρι
Στο συνολικό εξαμηνιαίο λογαριασμό
1η
100.001 €
450.000 €
4%
2η
450.001 €
900.000 €
6%
3η
900.001 €
1.800.000 €
8%
4η
1.800.001 €
4.000.000 €
10%
5η
4.000.001 €
8.900.000 €
12%
6η
8.900.001 €
και πάνω
15%


Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω, ορίζεται η 17.12.2007

 

 

Εκτύπωση