Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
 

Μισθωμένες Γραμμές Χονδρικής

Με τη μορφή Τερματικών - Ζευκτικών Τμημάτων

Ο τρόπος διάθεσης και η τιμολόγηση των Ψηφιακών Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) του ΟΤΕ έχει αλλάξει, σύμφωνα με την Απόφαση 496/052 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 2128/Β/14.10.2008 για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες) και πλέον  αναλύονται σε Τερματικά – Ζευκτικά Τμήματα και Συνδέσεις Μετάδοσης.

Η δομή τους βασίζεται στην αρχιτεκτονική του δικτύου μετάδοσης του ΟΤΕ η οποία ορίζει 45 Κόμβους Μισθωμένων Γραμμών (ΚοΜΓ) για την παροχή των Ζευκτικών Τμημάτων οι οποίοι ορίζουν και τις αντίστοιχες Περιφέρειες στον ελλαδικό χώρο καθώς και 202 Αστικά Κέντρα (Α/Κ) τα οποία ανήκουν στους ανωτέρω ΚοΜΓ, για την παροχή των Τερματικών Τμημάτων.

Επίσης αλλαγές προκύπτουν και στη διάθεση και τιμολόγηση της Συναφούς Ευκολίας Backhaul, η οποία διατίθεται πλέον με τη μορφή Τερματικών – Ζευκτικών Τμημάτων και η οποία παρέχεται στα πλαίσια των αναγκών του RUO.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης και τιμολόγησης των ΜΓΧ επισκεφθείτε την ανανεωμένη σελίδα της υπηρεσίας και  σχετικά με τη Συναφή Ευκολία Backhaul πατήστε εδώ

 

Εκτύπωση