Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
 

Νέα Υπηρεσία Basic Ethernet

Νέα Basic επιλογή για τις υπηρεσίες Ethernet του ΟΤΕ -  "Basic Ethernet"

Ο ΟΤΕ συνεχίζοντας την προσπάθεια πλήρους ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς και των Τηλεπικοινωνιακών Πρόχων, διαθέτει πλέον και επιλογή Basic, για τις Wholesale Ethernet υπηρεσίες του.

Έτσι το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών Μεταφοράς Δεδομένων του OTE Wholesale  εμπλουτίζεται με περισσότερες επιλογές και ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος μπορεί να επιλέγει το ακριβές μίγμα υπηρεσιών, που ταιριάζει στις ανάγκες του και στην τοπολογία του δικτύου του.

Πέρα λοιπόν από τις ήδη διαθέσιμες και γνωστές υπηρεσίες Ethernet του ΟΤΕ  "E Line" και "WE Line" - οι οποίες μετά την εμπορική διάθεση της Basic επιλογής ονομάζονται εμπορικά Advanced Ethernet Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και οι υπηρεσίες Basic Ethernet.

Οι υπηρεσίες Basic Ethernet απευθύνονται σε Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους που επιθυμούν να περάσουν Διαφανώς κίνηση από και προς δύο ή περισσότερα σημεία παρουσίας τους πάνω από το Ethernet δίκτυο του ΟΤΕ.

Με τον όρο Δαφανώς εννοείται ότι από τη πλευρά του Παρόχου το δίκτυο Ethernet του ΟΤΕ εξομοιώνει μία σύνδεση IEEE 802.3 PHY έτσι ώστε ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος να μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη δική του ΙP αρχιτεκτονική, χωρίς να επεμβαίνει ο ΟΤΕ στη δρομολόγηση των πακέτων.

Πολύ σημαντικό είναι ότι η Διασύνδεση των Σημείων Παρουσίας του Παρόχου με τους αντίστοιχους κόμβους Ethernet του ΟΤΕ μπορεί να υλοποιηθεί είτε με οπτικές προσβάσεις είτε εναλλακτικά μέσω της υφιστάμενης  χάλκινης υποδομής και με χρήση της τεχνολογίας SHDSL

Περισσότερες πληροφορίες για τις Basic Υπηρεσίες θα βρείτε εδώ, ενώ για τις Advanced μπορείτε να μεταφερθείτε στη σελίδα των υπηρεσιών Ethernet, όπως ακριβώς ίσχυε και μέχρι σήμερα.    

 

Εκτύπωση