Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
 

Υπηρεσία OTE Ethernet

Μία Υπηρεσία,

 Πολλαπλές Δυνατότητες

Ο Ο.Τ.Ε., στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών του και ικανοποιώντας παράλληλα τις αυξανόμενες ανάγκες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων και της αγοράς, αναπτύσσει και επεκτείνει το Ethernet δίκτυό του πανελλαδικά.

Για μεγαλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του δικτύου Ethernet του ΟΤΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2010 οι υπηρεσίες Ethernet του OTE για Τηλεπικοινωνικούς Παρόχους ενοποιούνται πλέον σε μία, την Υπηρεσία  «ΟΤΕ Ethernet».

Η Υπηρεσία «ΟΤΕ Ethernet» με χαμηλότερες χρεώσεις καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων για γρήγορη, ευέλικτη και ασφαλή Μεταφορά Δεδομένων, χωρίς περιορισμούς και επιπλέον επενδύσεις.

Παρέχεται από άκρο σε άκρο, με ταχύτητες κυκλωμάτων από 1 Mbps έως και 10Gbps, και δίνει τη δυνατότητα συνδέσεων τόσο σε Αστικό όσο και σε Υπεραστικό επίπεδο.

Τα σημεία παρουσίας της Υπηρεσίας «ΟΤΕ-Ethernet» εμπλουτίστηκαν, καλύπτοντας σήμερα 151 Κέντρα του ΟΤΕ σε 30 Αστικές Περιοχές σε όλη την Ελλάδα, με δυνατότητα μεταξύ τους σύνδεσης.

Όλοι οι υφιστάμενοι πελάτες των υπηρεσιών Wholesale Ethernet του Ο.Τ.Ε. (Advanced & Basic Ethernet) θα κάνουν χρήση της Ενοποιημένης Υπηρεσίας «ΟΤΕ Ethernet» από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Έτσι, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση θα απολαμβάνουν περισσότερες δυνατότητες επιλογών με χαμηλότερες τιμές και ευκολία στη διαχείριση.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη διάθεση της υπηρεσίας «ΟΤΕ Ethernet» πατήστε εδώ 

 

Εκτύπωση