Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
 

Ethernet σε ΦΣ, νέος τύπος πρόσβασης για την υπηρεσία OTE Ethernet

Νέος Τύπος Πρόσβασης «Φυσική Συνεγκατάσταση»

Από 15 Φεβρουαρίου 2010 ο ΟΤΕ διαθέτει εμπορικά έναν νέο τύπο πρόσβασης για την υπηρεσία OTE Ethernet, την πρόσβαση μέσα από αίθουσες Φυσικής Συνεγκατάστασης.

Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν -μέσω της αίτησής τους- ανάμεσα σε τέσσερεις τύπους πρόσβασης προς το δίκτυο Ethernet του ΟΤΕ οι οποίοι είναι οι εξής:

  1. Μονή εισαγωγή – Μονή όδευση
  2. Μονή εισαγωγή – Διπλή όδευση
  3. Διπλή εισαγωγή – Διπλή όδευση
  4. Φυσική Συνεγκατάσταση

Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι οι οποίοι θα επιλέξουν να συνδεθούν μέσα από αίθουσες Φ/Σ στο δίκτυο Ethernet του ΟΤΕ, θα απολαμβάνουν νέες μειωμένες χρεώσεις με ταχύτητες άκρου που θα κυμαίνονται από 6 Mbps έως και 1 Gbps.

Παράλληλα, οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι της Υπηρεσίας OTE Ethernet, οι οποίοι διαθέτουν υφιστάμενα κυκλώματα της Υπηρεσίας OTE Ethernet μέσα από αίθουσες Φ/Σ, δύνανται να μεταβούν προς τον νέο τιμοκατάλογο χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Η Mετάβαση προς τον νέο τιμοκατάλογο για τα υφιστάμενα κυκλώματα δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, αλλά κατόπιν αιτήματος του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου. Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος πρέπει να αποστείλει προς τον ΟΤΕ τη σχετική αίτηση παροχής Υπηρεσιών ΟΤΕ-Ethernet, επιλέγοντας την «Μεταβολή Τύπου Πρόσβασης» και συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία για το συγκεκριμένο κύκλωμα.

 

Εκτύπωση