Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
ΕΠΑΚ

Η Υπηρεσία ΕΠΑΚ απευθύνεται στους αδειοδοτημένους από την ΕΕΤΤ Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και τους επιτρέπει να παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου (PSTN ή ISDN).

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο επιτυγχάνεται με τη χρήση του ΕΠΑΚ (Ενιαίος Πανελλαδικός Αριθμός Κλήσης) ή του ΠΕΑΚ (ΠΕριοχικός Αριθμός Κλήσης) που χορηγεί ο ΟΤΕ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ

 Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος πρέπει:
  • Να παρέχει υπηρεσίες Διαδικτύου με σχετική άδεια από την ΕΕΤΤ
  • Να διαθέτει κόμβους στα 7 πρωτεύοντα κέντρα του ΟΤΕ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Λάρισα, Πάτρα, Τρίπολη και Ηράκλειο) για τη χορήγηση του ΕΠΑΚ ή κόμβο σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας για την χορήγηση του ΠΕΑΚ.
  • Να έχει μισθώσει δίκτυο (κατά προτίμηση γραμμές PRI's) από τον OTE για την διασύνδεση του κόμβου του με το τηλεφωνικό κέντρο του ΟΤΕ
  • Να υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ

Ο ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ είναι της μορφής 8962 5 XXZXX ή 8962 4 XXZXX

Και στις δύο μορφές, πέραν του βασικού αριθμού που του χορηγείται, μετά από αίτηση του Παρόχου το Z μπορεί να πάρει διαφορετικές τιμές, έτσι ώστε ο Πάροχος να χαρακτηρίζει διαφορετικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πελάτες του.

ΧΡΕΩΣΗ

Η υπηρεσία του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ παρέχεται στους Παρόχους από τον ΟΤΕ ατελώς μέχρι σήμερα.

Οι κλήσεις των συνδρομητών PSTN & ISDN με επιλογή του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ προς τους Παρόχους, χρεώνονται σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο του ΟΤΕ.

Η χρέωση διακρίνεται σε ημερήσια (από 08.00 - 22.00) και νυκτερινή από (22.00 - 08.00)

Οι κλήσεις των συνδρομητών PSTN & ISDN με επιλογή του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ εφόσον απευθύνονται στο HELP DESK του Παρόχου χρεώνονται με το ισχύον τιμολόγιο της σταθερής τηλεφωνίας και όχι με το τιμολόγιο που ισχύει για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Εκτύπωση