Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
ΧΕΓ - Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών Ελαχιστοποίηση

Με την υπηρεσία Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών - WLR (Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών -  Wholesale Line Rental) ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος έχει τη δυνατότητα να εκμισθώνει τη γραμμή πρόσβασης (PSTN & ISDN BRA) του τελικού πελάτη και να του παρέχει υπηρεσίες φωνής,  χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη δική του εμπορική ονομασία.

Η υπηρεσία Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών - WLR του ΟΤΕ, δίνει μία σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροxο, διότι αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο τελικό πελάτη του, ο οποίος θα λαμβάνει πλέον έναν ενιαίο λογαριασμό, αποκτώντας ταυτόχρονα αποκλειστική επαφή και σχέση με τους πελάτες του και τις ανάγκες τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση διάθεσης της υπηρεσίας ΧΕΓ - WLR είναι ο συνδυασμός της με την υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα - Σχήμα 3, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται στους συνδρομητές η δυνατότητα να επιλέγουν, σε πάγια βάση, ότι όλες οι κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα διεκπεραιώνονται από συγκεκριμένο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο,  χωρίς να απαιτείται η πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτηριστικού προθέματος ή κωδικού.

Έτσι ο συνδυασμός της  Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών με την υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα επιτρέπει στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο να εκμισθώνει από τον ΟΤΕ τη γραμμή πρόσβασης τηλεφωνίας και να διαθέτει τις υπηρεσίες κλήσεων αλλά και παγίου τέλους στον τελικό πελάτη, αποστέλλοντάς του έναν ενιαίο λογαριασμό

 Η υπηρεσία ΧΕΓ - WLR προσφέρει:

  • Ενιαίο και μοναδικό λογαριασμό στον πελάτη, άρα στενότερη και αποκλειστική επαφή και πρόσβαση στις ανάγκες του
  • Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην αγορά.
  • Εύκολη και απλή διαδικασία ενεργοποίησης, κατάργησης και παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Wholesale-CRM
  • Παροχή Basic SLA - Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

    
ΦΕΚ 1833/ 11-06-2012

  Τιμοκατάλογος Υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) 

Οι κλήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο σχήμα Προεπιλογής 3 και οι Ψηφιακές Υπηρεσίες που χρεώνονται βάσει χρήσης, τιμολογούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο Λιανικής του ΟΤΕ, στα τέλη του οποίου εφαρμόζεται ποσοστό έκπτωσης, βάσει εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του ΟΤΕ και των Παρόχων Τηλ/κών Υπηρεσιών.

  Τιμοκατάλογος Ψηφιακών Υπηρεσιών Λιανικής ΟΤΕ, που χρεώνονται βάσει Χρήσης 

   Τιμοκατάλογος Τηλεφ. Συνδιαλέξεων Λιανικής ΟΤΕ

   Τιμοκατάλογος Λιανικής ΟΤΕ για Κλήσεις προς Δίκτυα Τρίτων 

Εκτύπωση