Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης

Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος έχει την δυνατότητα επιλογής εγκατάστασης του τηλεπικοινωνιακού του εξοπλισμού μέσα στα κτίρια του ΟΤΕ, αλλά και εκτός με δυνατότητα δικτυακής διασύνδεσης, σύμφωνα με τις επενδυτικές και πελατειακές του ανάγκες.

 Ο ΟΤΕ σήμερα προσφέρει τις εξής εναλλακτικές λύσεις Συνεγκατάστασης:

 • Φυσική Συνεγκατάσταση (ΦΣ):
  Παρέχεται από τον ΟΤΕ ειδικά διαμορφωμένος χώρος στα κτίρια του με όλες τις παρεχόμενες ευκολίες (εύκολη πρόσβαση, πυρανίχνευση, κλιματισμός, ασφάλεια) για να εγκατασταθεί ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του Παρόχου. Παράλληλα παρέχονται συναφείς ευκολίες προκειμένου ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος να προσφέρει Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο:

  Συναφείς Ευκολίες Φυσικής Συνεγκατάστασης (ΦΣ) :

                      o Υπηρεσία Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου (ΕΣΚ) ΦΣ 
                      o Υπηρεσία Καλωδίου Οπτικών Ινών (ΚΟΙ) ΦΣ

 • Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση (ΑΣ):
  Στην περίπτωση που ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος διαθέτει εξοπλισμό εκτός του χώρου του Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ, στο οποίο επιθυμεί Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης (ΑΣ). Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η ευκολία σύνδεσης Γενικού Κατανεμητή του ΟΤΕ στο ΦΥΠ με το ιδιόκτητο καλώδιο ζευγών χαλκού του Παρόχου που οδεύει στις εγκαταστάσεις του, στο σημείο Παρουσίας του. Η ευκολία αυτή διαφοροποιείται σε Α/Κ με λιγότερους από 5000 συνδρομητές όπου το ΦΥΠ κατασκευάζεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο.

             Συναφείς Ευκολίες Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης (ΑΣ) :

Σημειώνουμε ότι ο ΟΤΕ, στα πλαίσια του Μέτρου 4.2. του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια»» της Κοινωνίας της Πληροφορίας και κατόπιν ειδικής σύμβασης με τον ενδιαφερόμενο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο παρέχει, όπου είναι εφικτό, την υπηρεσία Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης για Αστικά Κέντρα που έχουν λιγότερους από 5.000 συνδρομητές.

Οφέλη Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης:

 • Παροχή της υπηρεσίας Πανελλαδικά
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων (τεχνικές μελέτες, προϋπολογισμοί)
 • Άμεση και εύκολη παροχή δικτυακής πρόσβασης
 • Συνεχής ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Συνεγκατάστασης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή αγορά

  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΚ ΦΣ

  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΙ ΦΣ

  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΚΤ - ΕΞΚΤ ΑΣ

  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΚΤ - ΕΞΚΤ ΦΥΤΠ ΑΣ

Για όλους τους Τιμοκαταλόγους πατήστε εδώ

  Πίνακας Α/Κ ΟΤΕ με Λειτουργούσες Φυσικές Συνεγκαταστάσεις (ΦΣ) 

  Προσφορές Αναφοράς ΟΤΕ Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Σχετικές Υπηρεσίες 

Εκτύπωση