Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Διασύνδεση

Οι Υπηρεσίες Διασύνδεσης επιτρέπουν στους χρήστες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων να επικοινωνούν με χρήστες του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ ή άλλων δικτύων και το αντίστροφο, αλλά και να έχουν πρόσβαση σε Υπηρεσίες παρεχόμενες από τον ΟΤΕ ή και άλλα δίκτυα.

Απευθύνεται σε Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, οι οποίοι  εφόσον είναι δικαιούχοι Διασύνδεσης μπορούν να επωφεληθούν, από το σύνολο ή μέρος, των υπηρεσιών που προσφέρονται στα πλαίσια της Διασύνδεσης και οι οποίες περιγράφονται παρακάτω:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα

Είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές να επιλέγουν σε πάγια βάση ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα διεκπεραιώνονται από συγκεκριμένο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, χωρίς να απαιτείται η πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτηριστικού προθέματος ή κωδικού.

Τερματισμός κλήσεων στο δίκτυο του ΟΤΕ

 • Χονδρικός τερματισμός σε γεωγραφικούς αριθμούς του ΟΤΕ 
 • Σε σύντομους κωδικούς του ΟΤΕ
 • Σε αριθμούς Freephone (800), Onephone (801) του ΟΤΕ
 • Σε αριθμούς αυξημένης χρέωσης (premiumrate) του ΟΤΕ

Εκκίνηση κλήσεων από το δίκτυο του ΟΤΕ

 • Χονδρική εκκίνηση κλήσεων
  • Μέσω κωδικού Επιλογής Φορέα, Προεπιλογής Φορέα
  • Μέσω αριθμών της σειράς 807
  • Μέσω αριθμών της σειράς 800
 • Εκκίνηση κλήσεων προς Γεωγραφικούς / Μη Γεωγραφικούς αριθμούς παρόχου

Διαβίβαση κλήσεων

 • Σε συνδυασμό με χονδρικό τερματισμό
 • Σε συνδυασμό με χονδρική εκκίνηση
 • Σε τρίτα δίκτυα

Διεθνής κίνηση

 • Τερματισμός εισερχόμενης διεθνούς κίνησης μέσω του δικτύου του ΟΤΕ σε δίκτυα παρόχων
 • Τερματισμός εξερχόμενης διεθνούς κίνησης μέσω του δικτύου του ΟΤΕ

Για την υλοποίηση Διασύνδεσης απαιτείται η φυσική και λογική σύνδεση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου με το αντίστοιχο δίκτυο του ΟΤΕ, σε προκαθορισμένα σημεία τα οποία διαθέτει ο ΟΤΕ για τον σκοπό αυτό.         

Οι ενδιαφερόμενοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Αρχικής Διασύνδεσης και να την προσκομίσουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Εγχωρίων Παρόχων του ΟΤΕ, (Κηφισίας 99, Μαρούσι ΤΚ 15124) μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Στη συνέχεια υπογράφεται Σύμβαση Διασύνδεσης μεταξύ των δυο μερών και ακολουθεί η τεχνική υλοποίηση της Διασύνδεσης

  Πληροφορίες Δικτύου 

  Αιτήσεις Παραγγελίες 

 Σύντομοι Κωδικοί ΟΤE

 Παρουσίαση Υπηρεσιών Διασύνδεσης Δικτύων

Για όλους τους Τιμοκαταλόγους πατήστε εδώ

Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης IP OTE 2016

Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2014 (RIO 2014)  

Εκτύπωση