Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Ζεύξεις Διασύνδεσης

Ζεύξεις Διασύνδεσης 2 Mbps

Για τη Διασύνδεση με τον ΟΤΕ, οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι έχουν την δυνατότητα να συνδέσουν τα σημεία παρουσίας τους με τα προκαθορισμένα σημεία διασύνδεσης του ΟΤΕ μέσω γραμμών διασύνδεσης 2 Mbps. Με αυτό τον τρόπο υλοποιείται η φυσική και λογική σύνδεση μεταξύ των δυο δικτύων και δρομολογείται η κίνηση Διασύνδεσης.

Οι Ζεύξεις Διασύνδεσης παρέχονται σε αστικό ή υπεραστικό επίπεδο εξασφαλίζοντας σημαντική ευελιξία, ενώ παράλληλα ο απαραίτητος εξοπλισμός εγκαθίσταται από τον ΟΤΕ.

                                   Υπηρεσία Ημι-Ζεύξη Διασύνδεσης Η-ΖΕΥΣ

Ο ΟΤΕ με την υπηρεσία Η-ΖΕΥΣ παρέχει στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους τη δυνατότητα Διασύνδεσης σε σημείο που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ (απόσταση περί τα 50 μέτρα). Η Διασύνδεση του καλωδίου Οπτικών Ινών του ΟΤΕ και του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου υλοποιείται με οπτικό σύνδεσμο εντός του Φρεατίου Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ). Ο οπτικός σύνδεσμος εντός του ΦΥΠ αποτελεί και το σημείο οριοθέτησης μεταξύ των δικτύων ΟΤΕ και Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.

Με την υπηρεσία Η-ΖΕΥΣ, μεταξύ του Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ και του χώρου του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου υλοποιούνται Ζεύξεις Διασύνδεσης 2Μbps μέσω φορέα STM-1, από τις οποίες διαβιβάζεται η κίνηση διασύνδεσης του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.

Με την υπηρεσία Η-ΖΕΥΣ ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος, εκμεταλλευόμενος τις υποδομές του, μπορεί να αποκομίσει σημαντική μείωση κόστους στη μεταφορά της κίνησης Διασύνδεσης.

  Παρουσίαση Υπηρεσιών Υλοποίησης Διασύνδεσης

Για όλους τους Τιμοκαταλόγους πατήστε εδώ

Εκτύπωση