Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Α.PY.Σ - Ασύμμετρου Ρυθμού Σύνδεση

Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ βασίζεται στην τεχνολογία ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) μέσω  της οποίας επιτυγχάνεται υψηλή μετάδοση δεδομένων και συνεχής σύνδεση με το Διαδίκτυο. Πρόκειται για ασύμμετρη τεχνολογία, με βασικό χαρακτηριστικό την μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης (download) σε σχέση με την ταχύτητα αποστολής (upload) δεδομένων.

Ο ΟΤΕ, παρέχει μέσω της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. συνδέσεις ασύμμετρου ρυθμού μεταξύ:

  • του σημείου σύνδεσης του ADSL τερματικού εξοπλισμού (modem ή router που βρίσκεται στο χώρο του τελικού πελάτη) και του αντίστοιχου BRAS (Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Πρόσβασης, ΕΕΑΠ) του δικτύου ADSL του ΟΤΕ (υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. BRAS)

Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. απευθύνεται αποκλειστικά σε εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων από και πρός το Διαδίκτυο. Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος βασιζόμενος στις δικτυακές υποδομές του ΟΤΕ, έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί τα δικά του ADSL προϊόντα, διαθέτοντάς τα στους τελικούς του πελάτες με τη δική του εμπορική επωνυμία.

Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. BRAS, προσφέρεται με τη μορφή των παρακάτω τριών πακέτων:

Πακέτο
Α.ΡΥ.Σ. BRAS
Ρυθμός Καθόδου
(Kbps)
Ρυθμός Ανόδου
(Kbps)
Α.ΡΥ.Σ 2
έως 2.048
έως 512
Α.ΡΥ.Σ 4
έως 4.096
έως 1.024
Premium 24
έως 24.576
έως 1.024


Μέσω των ευρυζωνικών υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΤΕ στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους επιτυγχάνεται :
  • Η παροχή της δυνατότητας στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους να αναπτύξουν τα δικά τους πακέτα υπηρεσιών, χωρίς επιπλέον επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες, χρησιμοποιώντας τη δικτυακή υποδομή του ΟΤΕ.
  • Η προσφορά βελτιωμένων και αρτιότερων υπηρεσιών στους τελικούς τους πελάτες.

Για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης σε τελικούς πελάτες, ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος πρέπει να λαμβάνει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. και Ο.Κ.ΣΥ.Α.

Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ). Επιπλέον, υποστηρίζεται Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA), η οποία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο ΟΤΕ δεσμεύεται να παρέχει την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. και να αποκαθιστά τις σχετικές με αυτήν βλάβες.

Διευκρινίζεται ότι στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα αντικειμενική κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση, αλλά και στις περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισμού DSLAM σε υπαίθρια καμπίνα του ΟΤΕ, προσφέρεται πλέον της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS και η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, μέσω της οποίας παρέχονται ασύμμετρου ρυθμού συνδέσεις μεταξύ του σημείου σύνδεσης του ADSL τερματικού εξοπλισμού (modem ή router που βρίσκεται στο χώρο του τελικού πελάτη) και του κόμβου πολυπλεξίας που βρίσκεται στο Αστικό κέντρο ΟΤΕ.


 ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Για όλους τους Τιμοκαταλόγους πατήστε εδώ
          
 Σύμβαση για την παροχή της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ (περιλαμβάνει και την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.)  

 Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ (RBO) για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Εκτύπωση