Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Ο.Κ.ΣΥ.Α. – Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύνδεση ADSL

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. απευθύνεται αποκλειστικά σε εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και αφορά τη φυσική και λογική σύνδεση του εξοπλισμού του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου με το ευρυζωνικό δίκτυο του ΟΤΕ, με σκοπό τη μεταφορά της κίνησης δεδομένων των τελικών του πελατών.

Ο ΟΤΕ, μέσω της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. παρέχει δικτυακή σύνδεση μεταξύ των εγκαταστάσεων του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου και του BRAS (Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Πρόσβασης, ΕΕΑΠ) κάλυψης του τελικού πελάτη (υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS). 

Η υπηρεσία Ο.Κ.Σ.Υ.Α.BRAS παρέχει συνδέσεις με διεπαφές πρόσβασης Gigabit Ethernet (GbE)*, στους παρακάτω τύπους:

 • Τοπική Ο.Κ.ΣΥ.Α.: παρέχεται σε Σημεία Παρουσίας BRAS (ΣΠ BRAS) στα οποία είναι εγκατεστημένοι BRAS, για την δρομολόγηση της ADSL κίνησης από όλους τους κόμβους BRAS της συγκεκριμένης Περιοχής προς το PoP του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.  
 • Περιφερειακή Ο.Κ.ΣΥ.Α.: παρέχεται στα Σημεία Παρουσίας BRAS της Αθήνας (Κωλέττη ή ΝΥΜΑ) και της Θεσσαλονίκης (Ερμού ή Αμπελόκηποι) για την δρομολόγηση της ADSL κίνησης προς τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο από τους BRAS της Νότιας Ελλάδας και Βόρειας Ελλάδας αντίστοιχα.  
 • Κεντρική Ο.Κ.ΣΥ.Α.: παρέχεται σε ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης, το Σημείο Παρουσίας της Αθήνας (Κωλέττη ή ΝΥΜΑ), για την δρομολόγηση της ADSL κίνησης προς τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο από το σύνολο των BRAS του δικτύου ΟΤΕ.

  Στα Α/Κ στα οποία προσφέρεται η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM. Η υπηρεσία Ο.Κ.Σ.Υ.Α.DSLAM αφορά τοπική διασύνδεση (GbE) η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των τελικών πελατών ενός Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου από ένα ή περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριμένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωμα, το οποίο παραδίδεται από τον ΟΤΕ στο PoP του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου εντός των γεωγραφικών ορίων του συγκεκριμένου Α/Κ ή στο ΦΥΠ.

  Αναλυτικότερα, ο ΟΤΕ διαθέτει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  ** Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps θα διατίθενται από τον Ιούνιο του 2011

  Τα Σημεία Παρουσίας BRAS, στα οποία ο ΟΤΕ έχει εγκατεστημένα BRAS, αποτυπώνονται εδώ.

  Για την παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. με πρόσβαση τύπου Α (πρόσβαση στο Σημείο Παρουσίας του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου), παρέχεται προστασία σε επίπεδο φυσικού δρόμου με αφιερωμένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων Gigabit Ethernet.

  Μέσω της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α., παρέχεται στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο: 

 • ευρεία γκάμα ταχυτήτων που φτάνουν μέχρι και τα 10 Gbps
 • πανελλαδική κάλυψη
 • χρήση προηγμένης δικτυακής υποδομής ΟΤΕ, χωρίς επιπλέον επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες
  Για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης σε τελικούς πελάτες, ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος πρέπει να λαμβάνει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. και Α.ΡΥ.Σ.
  Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ). Επιπλέον, υποστηρίζεται Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA), η οποία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο ΟΤΕ δεσμεύεται να παρέχει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. και να αποκαθιστά τις σχετικές με αυτήν βλάβες.
  * Διάθεση της υπηρεσίας με χρήση διεπαφής ATM και STM-1 POS, παρέχεται μόνο σε υφιστάμενους πελάτες, τα αιτήματα των οποίων (όσον αφορούν τις διεπαφές αυτές) θα υλοποιούνται το αργότερο μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2011.

   

   Διαδικασία μετάβασης από κύκλωμα με διεπαφή ATM και STM-1 POS σε κύκλωμα με διεπαφή GbE

   Παρουσίαση της υπηρεσίας 

  Για όλους τους Τιμοκαταλόγους πατήστε εδώ

   Σύμβαση για την παροχή της Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. (περιλαμβάνει και την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.)  

   Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ (RBO) για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

 • Εκτύπωση