Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
V-Α.PY.Σ - Aσύμμετρου ΡΥθμού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων

Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line – ασύμμετρη ψηφιακή συνδρομητική γραμμή πολύ υψηλών ταχυτήτων) μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες που απαιτούν υψηλοτάχυτους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. Υλοποιείται με υπέρθεση στα κοινά χάλκινα καλώδια από όπου παρέχονται και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα της παράλληλης και απρόσκοπτης λειτουργίας της PSTN/ISDN BRA τηλεφωνικής σύνδεσης και της ταυτόχρονης μετάδοσης δεδομένων (data).

Ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες χονδρικής, τεχνολογίας VDSL2, από υπαίθρια καμπίνα με την εμπορική ονομασία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] και από Αστικό Κέντρο με την εμπορική ονομασία V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ]*. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται με όμοια εμπορικά χαρακτηριστικά, διαφέρουν όμως τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές όσο και στην τιμολόγηση. Με την υφιστάμενη τεχνική υλοποίηση του ΟΤΕ, ένας τελικός χρήστης εξυπηρετείται αποκλειστικά με μία από τις παραπάνω υπηρεσίες V-Α.ΡΥ.Σ.

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. παρέχεται μεταξύ:

  • του σημείου τερματικού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινου) στο χώρο του τελικού χρήστη και
  • του αντίστοιχου BRAS του NGA δικτύου του ΟΤΕ στον οποίο συνδέεται ο τελικός χρήστης στις περιπτώσεις όπου ο ενεργός εξοπλισμός VDSLAM βρίσκεται είτε σε υπαίθρια καμπίνα του ΟΤΕ (V-Α.ΡΥ.Σ.[KV]) είτε σε αστικό κέντρο ΟΤΕ (V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ]).

Η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. απευθύνεται αποκλειστικά σε εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους παρέχοντάς τους τη δυνατότητα άμεσης διάθεσης υπηρεσιών VDSL στους τελικούς τους πελάτες, χωρίς την ανάγκη νέων επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών.

Για την παροχή της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ. απαιτείται να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Ο Πάροχος να διαθέτει ήδη ενεργοποιημένο κύκλωμα Ο.Κ.ΣΥ.Α.
  • Ο τελικός χρήστης στον οποίο παρέχεται η σύνδεση V-Α.ΡΥ.Σ. να είναι εν λειτουργία συνδρομητής τηλεφωνικής σύνδεσης PSTN/ISDN-BRA του ΟΤΕ ή άλλου Παρόχου μέσω της υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής - WLR.
  • Ο Πάροχος να έχει υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

Η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ). Υποστηρίζεται Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA), η οποία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάση των οποίων ο ΟΤΕ δεσμεύεται να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία και να αποκαθιστά τις σχετικές με αυτή βλάβες.

Πακέτο

V-Α.ΡΥ.Σ. [KV ή Α/Κ]

Ρυθμός Καθόδου/Ανόδου (Mbps)

Standard V-Α.ΡΥ.Σ. 30 up to 30 / up to 2.5
Premium V-Α.ΡΥ.Σ. 50 up to 50 / up to 5

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, ο ΟΤΕ έχει αναπτύξει και λειτουργεί κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα WCRM (W-VDSL), με στόχο την πλήρη υποστήριξη τόσο της παραγγελιοληψίας όσο και της βλαβοληψίας των υπηρεσιών αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ., τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσής της καθώς και τα σημεία στα οποία εγκαθίσταται VDSL εξοπλισμός σε Α/Κ και σε υπαίθριες καμπίνες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Διαχειριστή (Key Account Manager)
Διεύθυνση Εγχωρίων Παρόχων – Υποδιεύθυνση Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Παρόχων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Παρόχων
Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6115360
Fax: 210 6118001
Email: wholesale@ote.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Για όλους τους Τιμοκαταλόγους πατήστε εδώ
        
Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ (RBO) για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Τροποποίηση Σύμβασης RBO 2009 (υπηρεσίες V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] και V-Α.ΡΥ.Σ.[KV])

Ορισμός Εθνικής Αγοράς ΧΕΠ (Αγορά 5) – ΦΕΚ 1983/07092011

Εκτύπωση