Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Μισθωμένες Γραμμές

Οι Μισθωμένες Γραμμές είναι κυκλώματα τα οποία μπορούν να διασυνδέσουν είτε δύο κόμβους του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχού είτε έναν κόμβο του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου με έναν πελάτη του, με σκοπό να του προσφέρει υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Διατίθενται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί Διεθνώς και δίνουν τη δυνατότητα στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο να καλύψει αποτελεσματικά τόσο τις ανάγκες του όσο και των τελικών χρηστών του.

Είδη Μισθωμένων Γραμμών:

 • Ανάλογα με το γεωγραφικό χώρο που καλύπτουν:

  • Αστικές, οι οποίες συνδέουν δύο σημεία που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή (κοινό ΧΑΚ).

  • Υπεραστικές, οι οποίες συνδέουν δύο σημεία που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές πόλεις της χώρας

 • Ανάλογα με την τεχνική τους δομή σε:

   • Αναλογικές τριών ποιοτήτων, σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις της ITU-T,  Απλές γραμμές ποιότητας Μ-1040 κατάλληλες για μετάδοση φωνής, Γραμμές ειδικής ποιότητας Μ -1025 κατάλληλες για μετάδοση δεδομένων, σε χαμηλές ταχύτητες, φωνής και Γραμμές ειδικής ποιότητας Μ -1020
   • Ψηφιακές γραμμές ταχυτήτων από 64 Kbit/s έως 1.920 Kbit/s (Νx64 Kbit/s όπου Ν =1...30) μέσω του δικτύου Hellascom.
   • Ψηφιακές γραμμές ταχυτήτων 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s, 155 Mbit/s και 622 Mbit/s κατάλληλες για τη δημιουργία δικτύων κορμού με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες και με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Μέσω των Μισθωμένων Γραμμών του ΟΤΕ ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος απολαμβάνει αποκλειστική χρήση του δικτύου του, χωρίς τη μεσολάβηση κέντρων του ΟΤΕ, και με προκαθορισμένη χρέωση, ανεξάρτητα από τον όγκο της τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Επιπλέον με την μιίσθωση ψηφιακών γραμμών ο Πάροχος απολαμβάνει:

 • Ευελιξία
 • Αξιοπιστία
 • Υψηλή ποιότητα επικοινωνίας
 • Συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας όλων των κυκλωμάτων από το ΝΜS
 • Διαφάνεια σε όλα τα Πρωτόκολλα 

  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

   Τιμοκατάλογος Μισθωμένων Γραμμών Εσωτερικού

Εκτύπωση