Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Μισθωμένες Γραμμές Ethernet Ελαχιστοποίηση

Οι Yπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου Ethernet του ΟΤΕ οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τη δική τους αρχιτεκτονική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και στις απαιτήσεις των πελατών τους.

 

Εφαρμογές


Ανάπτυξη δικτύου

και επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας των Παρόχων σε νέα σημεία παρουσίας, χωρίς πρόσθετες επενδύσεις και λειτουργικά κόστη.

Σύνδεση με χώρους Φ/Σ

για τη μεταφορά κίνησης από και προς τους ιδιόκτητους κόμβους DSLAM των Παρόχων και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Σύνδεση με πελάτες

και διάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για τη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων και τη δημιουργία ενιαίων εταιρικών δικτύων.

Διαθέσιμες Υπηρεσίες


Οπτική Πρόσβαση Ethernet

Επιτρέπει τη σύνδεση ενός σημείου του Παρόχου (ή σημείου πελάτη του) με το δίκτυο Ethernet, μέσω οπτικών ινών και κατάλληλου τερματικού εξοπλισμού (Carrier Ethernet ΝΤΕ) που παρέχεται από τον ΟΤΕ.

Διατίθεται σε χωρητικότητες από 100 Mbps έως 10 Gbps και μπορεί να συνδυαστεί με πρόσθετες υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας (προστασία διπλής όδευσης ή/και διπλής εισαγωγής).

Πρόσβαση Ethernet Τεχνολογίας SHDSL

Επιτρέπει τη σύνδεση ενός σημείου του Παρόχου (ή σημείου πελάτη του) με το δίκτυο Ethernet, μέσω της υφιστάμενης χάλκινης υποδομής και του εγκατεστημένου DSLAM του ΟΤΕ.

Διατίθεται σε χωρητικότητα 2 Mbps, ή εναλλακτικά σε χωρητικότητα 4 Mbps με χρήση δύο ζευγών χαλκού, και παραδίδεται σε κατάλληλο τερματικό εξοπλισμό (SHDSL NTE) που παρέχει ο ΟΤΕ.

Πρόσβαση Ethernet από Φ/Σ

Επιτρέπει τη σύνδεση του εξοπλισμού που διατηρεί ο Πάροχος εντός του χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης με το δίκτυο Ethernet, ικανοποιώντας τις ανάγκες του για συναφείς ευκολίες (backhaul links).

Παραδίδεται σε οπτικό κατανεμητή εντός του χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης.

Αστικό/Υπεραστικό Κύκλωμα Ethernet

Αφιερωμένη, συμμετρική σύνδεση ενός σημείου του Παρόχου με άλλο σημείο του, σημείο πελάτη του ή με χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης, μέσω του δικτύου Ethernet.

Διατίθεται σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες πρόσβασης Ethernet, σε χωρητικότητες έως και 200 Mbps.

 

Ο ΟΤΕ μπορεί να ικανοποιεί αιτήματα για την υλοποίηση κυκλωμάτων σε χωρητικότητες εκτός του εύρους ρύθμισης (έως και 1 Gbps), καθώς και ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των Παρόχων.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες και Σχετικά Έγγραφα


Οι Yπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet διατίθενται στο πλαίσιο των Αγορών Τερματικών Τμημάτων και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς (ΦΕΚ 1875/31-07-2013).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων ή να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Key Account Manager.

Σχετικά Έγγραφα


  Περιγραφή Υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών Ethernet

  Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής

  Σημεία Διάθεσης Μισθωμένων Γραμμών Ethernet


Για όλους τους Τιμοκαταλόγους πατήστε 
εδώ

  Αίτηση Μισθωμένων Γραμμών Ethernet
Εκτύπωση