Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Παροχή Χωρητικοτήτων - Rights of Use (ROU)

Η Υπηρεσία παροχής Χωρητικοτήτων αφορά στην παροχή Χωρητικοτήτων 622 Mbps (STM-4), 2,5 Gbps (STM-16) & 10 Gbps (STM-64).

Η Παροχή Χωρητικοτήτων μέσω του μοντέλου του Δικαιώματος Χρήσης (Rights of Use – ROU) αναφέρεται στη μακροχρόνια παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης υψηλών χωρητικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.

Σύμφωνα με το μοντέλο του Δικαιώματος Χρήσης - ROU, ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος προκαταβάλει ένα προσυμφωνημένο τίμημα για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης (up-front payment) και επιπλέον ένα ετήσιο ποσό λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ). Με αυτόν τον τρόπο αποκτά το δικαίωμα χρήσης της χωρητικότητας για όλη την προβλεπόμενη - από τη σύμβαση παροχής Χωρητικότητας - διάρκεια.

Οφέλη:

  • Δημιουργία αποκλειστικής και μακροχρόνιας χρήσης δικτύου κορμού με μεγάλες χωρητικότητες
  • Οικονομικά συμφέρουσα λύση 
  • Μείωση ρίσκου από ανάπτυξη υποδομών 
  • Υψηλή διαθεσιμότητα δικτύου 
  • Μειωμένα λειτουργικά κόστη από εκπαίδευση προσωπικού και διαχείριση δικτύου
  • Ενδυνάμωση της εικόνας του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου στην αγορά, «υπόσχεση» μακροχρόνιας εύρυθμης λειτουργίας & ανάπτυξης 


 ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 
Εκτύπωση