Ευρυζωνικότητα
Ο.Κ.ΣΥ.Α./ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

Ο.Κ.ΣΥ.Α./ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. (Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύνδεση ADSL) αφορά τη φυσική και λογική σύνδεση του εξοπλισμού του παρόχου με το ευρυζωνικό δίκτυο του ΟΤΕ, επιτρέποντας τη μεταφορά της κίνησης δεδομένων των συνδρομητών του παρόχου.

Διακρίνεται σε Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου BRAS (Ο.Κ.ΣΥ.Α. BRAS) και σε Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου DSLAM (Ο.Κ.ΣΥ.Α. DSLAM).

Παρέχεται ως συμπληρωματικό προϊόν για τη μεταφορά της κίνησης  των προϊόντων Α.ΡΥ.Σ., V-Α.ΡΥ.Σ., VPU & VPU Light ανά τύπο.

Ο.Κ.ΣΥ.Α. BRAS

 • Σύνδεση μεταξύ των εγκαταστάσεων του παρόχου και του BRAS (Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Πρόσβασης, ΕΕΑΠ) κάλυψης του τελικού πελάτη.
 • Οριοθετείται από το BRAS του OTE και του σημείου που επιλέγει να συνδεθεί ο πάροχος*:
 • Χώρος Φυσικής Συνεγκατάστασης (Φ/Σ)**.
 • Εγκαταστάσεις παρόχου.
 • Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ).
 • Παραδίδεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με την περιοχή κάλυψης που έχει επιλέξει ο πάροχος.
 • Διατίθεται με μεγάλο εύρος ταχυτήτων, που ξεκινούν από 20Mbps και φτάνουν στα 10Gbps.

Ο.Κ.ΣΥ.Α. DSLAM

 • Σύνδεση του δικτύου του παρόχου με τον κόμβο συγκέντρωσης (aggregation switch) του Α/Κ στο οποίο υπάγονται τα DSLAMs, όπου είναι συνδεδεμένοι οι τελικοί χρήστες του παρόχου.
 • Οριοθετείται μεταξύ του aggregation switch και του σημείου που επιλέγει ο πάροχος*:
 • Χώρος Φυσικής Συνεγκατάστασης (Φ/Σ)**.
 • Εγκαταστάσεις παρόχου.
 • Καμπίνα παρόχου (εγκαταστάσεις Α/Σ).
 • Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ).
 • Παραδίδεται μόνο σε τοπικό επίπεδο, ανά aggregation switch.
 • Διατίθεται σε μεγάλο εύρος ταχυτήτων από 100Mbps έως 10Gbps.

 

* Βάσει των όρων & προϋποθέσεων που περιγράφονται στις σχετικές προσφορές αναφοράς ΧΚΠ/RBO & ΧΤΠ/RUO.
** Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία ονομάζεται ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. (Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης).

Οφέλη 

 • Ευρεία γκάμα ταχυτήτων που φτάνουν έως και τα 10 Gbps με δυνατότητα επιλογής της ποιότητας υπηρεσίας.
 • Πανελλαδική κάλυψη.
 • Χρήση προηγμένης δικτυακής υποδομής, χωρίς επιπλέον επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες, με την αξιοπιστία του ΟΤΕ.
 • Αυξημένη ασφάλεια & αξιοπιστία χάρη στη χρήση των οπτικών ινών για τη μετάδοση της πληροφορίας.
 • Εγγυημένοι χρόνοι κατασκευής, παράδοσης, ενεργοποίησης και άρσης βλάβης βάσει SLA.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. καθώς και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχονται, περιγράφονται αναλυτικά στις ισχύουσες προσφορές αναφορές του ΟΤΕ για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης (ΧΚΠ/RBO) & Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (ΧΤΠ/RUO) ανάλογα με τον τύπο Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
 

Για τον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ενότητα "Τιμοκατάλογοι"

Σχετικά αρχεία

Ο.Κ.ΣΥ.Α. downlaodables
Τεχνική περιγραφή Ο.Κ.ΣΥ.Α
Τεχνική περιγραφή Ο.Κ.ΣΥ.Α
RBO 2018
RBO 2018
RUO 2017
RUO 2018

Ο.Κ.ΣΥ.Α. FAQs

Πώς μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.;

Αρχικά, θα πρέπει να είστε αδειοδοτημένος πάροχος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΕΤΤ www.eett.gr.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων ώστε να ενταχθείτε στο πελατολόγιο Χονδρικής και να προχωρήσετε σε υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης (ΧΚΠ) στην περίπτωση υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. /ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου BRAS ή στην υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (ΧΤΠ), για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. /ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM.

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της Σύμβασης από τα δυο μέρη, θα λάβετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβασή σας στο Π/Σ WCRM DSL.

Ποιός είναι ο απαιτούμενος χρόνος για να ενεργοποιηθεί μια υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.;

Ο χρόνος ενεργοποίησης εξαρτάται από τον τύπο υπηρεσίας που αιτήστε καθώς και από την πιθανή υφιστάμενη υποδομή που υπάρχει μέχρι το σημείο οριοθέτησης.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στις σχετικές προσφορές αναφοράς ΧΚΠ/RBO και ΧΤΠ/RUO.

Σε περίπτωση που το Α/Κ διαθέτει περισσότερους από έναν ΕΕΑΠ / BRAS, σε ποιον θα πρέπει να διασυνδεθώ;

Θα πρέπει να διαθέτετε σύνδεση με όλους τους ΕΕΑΠ / BRAS.

Μπορώ στο ίδιο Α/Κ να διαθέτω υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό σημείο οριοθέτησης;

Ανά τύπο πρόσβασης (BRAS ή DSLAM), οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ που διαθέτετε σε ένα Α/Κ, πρέπει να έχουν το ίδιο σημείο οριοθέτησης.

Συγκεκριμένα σε ένα Α/Κ μπορείτε να λαμβάνετε μόνο μία εκ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM.

Αντίστοιχα για υπηρεσίες τύπου BRAS μπορείτε να διαθέτετε μόνο υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS /ΕΘΝ-ΠΕΡ-ΤΟΠ, Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS /ΕΘΝ-ΠΕΡ-ΤΟΠ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. OLO-BRAS /ΕΘΝ-ΠΕΡ-ΤΟΠ.

Τί χρονική δέσμευση υπάρχει για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.;

Ο ελάχιστος χρόνος παροχής υπηρεσιών είναι έξι (6) μήνες (καλούμενη «υποχρεωτική διάρκεια ισχύος» της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. και της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.), μετά το πέρας του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρόνου.

Μετά τη λήξη του ελάχιστου χρόνου των έξι (6) μηνών έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή της σύνδεσης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.που διαθέτετε.

Μπορώ να επιλέξω τα χαρακτηριστικά της οπτικής διεπαφής που θα μου παραδοθεί η κίνηση;

H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης είναι Gigabit Ethernet τύπου μονότροπης οπτικής ίνας.

Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας.

Ανάλογα με το αίτημα, η υπηρεσία διατίθεται με οπτικό interface 1G (ή 10G όπου διατίθεται).