Επικοινωνία

Για όλα τα αιτήματα παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα

OTE A.E.

Διεύθυνση Εγχωρίων Παρόχων

Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα
210 611 12 20,  210 611 58 04
 
wholesale@ote.gr

 

Contact Us