Φωνή
CPS Web Content

Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ) / Carrier Preselection Service (CPS)

Η υπηρεσία CPS δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές ΟΤΕ να επιλέγουν τον πάροχο μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνουν μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων (αστικές, υπεραστικές, διεθνείς και κλήσεις προς κινητά).


Οφέλη

  • Απευθείας κλήση, χωρίς να απαιτείται η πληκτρολόγηση προθέματος από τον συνδρομητή.
  • Εύκολη και απλή διαδικασία ενεργοποίησης, κατάργησης και παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων μέσω αυτοματοποιημένης και εύχρηστης web εφαρμογής.

 

Για τον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ενότητα "Τιμοκατάλογοι"

CPS FAQs

CPS FAQs

Τί απαιτείται για να κάνουμε χρήση της Υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα (CPS)?
  • Αρχικά κάνετε αίτηση στην ΕΕΤΤ για εκχώρηση προθέματος Προεπιλογής Φορέα. (https://www.services.eett.gr/aitisis/index.do)
    Ακολούθως ενημερώνετε τον ΟΤΕ για το πρόθεμα Προεπιλογής που σας έχει εκχωρηθεί και υπογράφετε Σύμβαση Προεπιλογής Φορέα με τον ΟΤΕ.

  • Στην συνέχεια, ενημερώνετε τον ΟΤΕ με τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν (στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εταιρείας), απαραίτητα για την ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΤΕ.
    Παράλληλα, αιτείστε πρόσβαση -μέσω του www.otewholesale.gr- στο Π/Σ WCRM CPS/WLR, δηλώνοντας έναν χρήστη ως administrator (admin).

  • Μόλις ενεργοποιηθεί η πρόσβασή σας στο Π/Σ WCRM CPS/WLR, ο ΟΤΕ σας ειδοποιεί να παραλάβετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη admin στο WCRM μέσω υπογραφής πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

  • Τέλος, ο χρήστης admin της εταιρείας σας με την χρήση του κωδικού πρόσβασης που του έχει παραδοθεί, συνδέεται στο Π/Σ WCRM CPS/WLR και αιτείται (προαιρετικά) τη δημιουργία νέων χρηστών, στους οποίους και γίνεται ηλεκτρονική αποστολή κωδικού πρόσβασης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής τους.