Συχνές Ερωτήσεις
Επιλέξτε υπηρεσία
Γενικά Θέματα
Wholesale CRM
VPU
VPU FTTH
VPU Light
Ο.Κ.ΣΥ.Α.
Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ.
LLU
SubLLU
Συνεγκατάσταση
ΜΓΧ Ethernet
Διασύνδεση
CPS
WLR
NP
Τηλεφωνικός Κατάλογος

Γενικά Θέματα

Επιθυμούμε να συνεργαστούμε με τον ΟΤΕ για να κάνουμε χρήση των Υπηρεσιών για Παρόχους, τι πρέπει να κάνουμε;

Παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας με επιστολή στην Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων του ΟΤΕ ή με mail στο wholesale@ote.gr.

Για να ολοκληρωθεί η ένταξή σας στο πελατολόγιο Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων του ΟΤΕ θα πρέπει να καταθέσετε τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα της εταιρίας σας, καθώς και την Αδειοδότηση από την Ε.Ε.Τ.Τ. στην παρακάτω Δ/νση

Στοιχεία Αποστολής Αιτήματος και Σχετικών Εγγράφων :

ΟΤΕ Α.Ε. - Διεύθυνση Εγχωρίων Παρόχων

Κηφισίας 99,

15124 Μαρούσι

Ποια είναι τα απαραίτητα Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας μας που θα πρέπει να καταθέσουμε, για να ενταχθούμε στο πελατολόγιο του ΟΤΕ για Υπηρεσίες προς Εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους?

Για να ενταχθείτε στο πελατολόγιο του ΟΤΕ για τις υπηρεσίες προς Εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, η εταιρία σας θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει άδεια Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου από την Ε.Ε.Τ.Τ. και να έχει έδρα στην Ελλάδα.

Τα Νομιμοποιητικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

  Νομιμοποιητικά Έγγραφα (για Παρόχους με έδρα την Ελλάδα):
 • Καταστατικό Εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού για το νόμιμο της εκπροσώπησης.
 • Βεβαίωση από το Γ.Ε.ΜΗ. για τη δημοσίευση του Καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού.
 • Πρακτικό Δ.Σ. (για Α.Ε.), νόμιμα δημοσιευμένο, για το νόμιμο της εκπροσώπησης και τις εξουσιοδοτήσεις των νομίμων εκπροσώπων για την υπογραφή των συμβάσεων.
 • Βεβαίωση από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη λύσεως ή/και τροποποιήσεως της εταιρείας.
 • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας του οικείου Πρωτοδικείου (για όλες τις εταιρείες).
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία εφορία.
 • Αντίγραφο της Αδειοδότησης από την Ε.Ε.Τ.Τ.

  Νομιμοποιητικά Έγγραφα (για Παρόχους εκτός Ελλάδος – εντός Ε.Ε.)
  Νομικά/Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν/κατοικούν σε κράτος μέλος της Ευρωπ. Ένωσης

  (i) Νομικά πρόσωπα:
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του αλλοδαπού νομικού προσώπου συνοδευόμενα από την επισημείωση της Χάγης με συνημμένη επίσημη μετάφραση αυτών στην Ελληνική
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα περί διορισμού αντικλήτου στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής των υποχρεώσεών του. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
 • Αντίγραφο Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου του πληρεξουσίου – αντικλήτου

 • (ii) Φυσικά πρόσωπα:
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
 • Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την οικεία ΔΟΥ.
 • Εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου περί διορισμού αντικλήτου στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής των υποχρεώσεών του. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
 • Αντίγραφο Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο του αντικλήτου.

Wholesale CRM

Τί είναι τα Συστήματα Wholesale CRM (WCRM)?

Είναι Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής κατάθεσης και παρακολούθησης Αιτημάτων για τις Υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΤΕ στους Εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους.

Η ανάπτυξη και συνεχής αναβάθμιση των προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων Διαχείρισης Wholesale CRM αυξάνει το επίπεδο και την ποιότητα της εξυπηρέτησης των παρόχων και ταυτόχρονα προσφέρει καλύτερη, ταχύτερη και ουσιαστικότερη αμφίδρομη πληροφόρηση και συνεργασία.

VPU FAQs

Πώς δηλώνω βλάβη για την υπηρεσία VPU;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού του συστήματος WCRM LLU.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση της δήλωσης βλαβών στο WCRM LLU με χρήση API.

Μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες VPU;

H υπηρεσία VPU δεν είναι διαθέσιμη από 23/07/2023 για αιτήματα νέων ενεργοποιήσεων.

Για τις ενεργές υπηρεσίες VPU διατηρείται η δυνατότητα διαχείρισης αιτημάτων βλαβών, καταργήσεων και μετατροπών VPU σε VPU light.

Τι χρονική δέσμευση υπάρχει για την υπηρεσία VPU;

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU είναι αορίστου χρόνου.

Ο πάροχος δύναται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να καταργήσει την υπηρεσία VPU, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω του Π/Σ WCRM LLU.

Ποια τιμολογιακή πολιτική ακολουθείται για την υπηρεσία VPU;

Η υπηρεσία VPU χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως αυτός δημοσιεύεται μέσω του δικτυακού τόπου του www.otewholesale.gr.

Ο τιμοκατάλογος προσδιορίζεται βάση της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ.

Η χρέωση της υπηρεσίας VPU ξεκινάει από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.

Η έναρξη της χρέωσης σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή μη του DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη.

Η υπηρεσία χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες τελών, τα Βασικά και Δευτερεύοντα τέλη.

VPU FTTH FAQs

Πώς μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες VPU FTTH;

Αρχικά, θα πρέπει να είστε αδειοδοτημένος πάροχος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΕΤΤ.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων ώστε να ενταχθείτε στο πελατολόγιο Χονδρικής κι εν συνεχεία να προχωρήσετε σε υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (ΧΤΠ).

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της Σύμβασης από τα δυο μέρη, θα λάβετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα WCRM LLU μέσα από το οποίο θα μπορείτε να καταθέτετε αιτήματα και να διαχειρίζεστε τις VPU FTTH υπηρεσίες που λαμβάνετε.

Θα λάβετε επίσης πρόσβαση και στο Π/Σ WCRM DSL, για τη διαχείριση των συνδέσεων Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. που συγκεντρώνουν την κίνηση των FTTH συνδρομητών σας.

Πώς διαπιστώνω αν ο συνδρομητής μου μπορεί να λάβει υπηρεσία VPU FTTH;

Μέσω του εργαλείου διαθεσιμότητας στο WCRM LLU μπορείτε, καταχωρώντας τα στοιχεία της δ/νσης του συνδρομητή σας, να πληροφορηθείτε για τις υπηρεσίες VPU FTTH που μπορεί αυτός να λάβει.

Οι υπηρεσίες VPU FTTH του ΟΤΕ διατίθενται σε συγκεκριμένες διευθύνσεις, οι οποίες ανακοινώνονται εκ των προτέρων στους Τ.Π., σύμφωνα με τις διαδικασίες ενημέρωσης για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς των Τ.Π., που προβλέπεται στην απόφαση VLU (ΦΕΚ 3951/Β/ 12-09-2018).

Αναλυτική λίστα των σημείων διαθεσιμότητας της υπηρεσίας υπάρχει αναρτημένη και στο Π/Σ WCRM LLU.

Ποιός είναι ο απαιτούμενος χρόνος για να ενεργοποιηθεί μια υπηρεσία VPU FTTH που έχω παραγγείλει;

Ο χρόνος ενεργοποίησης εξαρτάται από την ετοιμότητα της οπτικής υποδομής στην οικία του τελικού συνδρομητή.

Η υπηρεσία VPU FTTH υποστηρίζεται από SLA που διέπει κάθε φάση της κατασκευής της υποδομής στην οικία του τελικού συνδρομητή. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ΠΑ ΧΤΠ του ΟΤΕ.

Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν υπάρχει οπτική διασύνδεση στην οικία του συνδρομητή μου;

Με την καταχώρηση των στοιχείων του αιτήματος και πριν την οριστική υποβολή αυτού, το WCRM LLU παρέχει ένδειξη για το βαθμό ετοιμότητας της οπτικής υποδομής στην οικία του συνδρομητή, μέχρι και το σημείο οριοθέτησης.

Βάσει της πληροφορίας αυτής μπορείτε να εκτιμήσετε τις ενέργειες και το χρόνο που θα απαιτηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Χρειάζομαι και κάτι άλλο;

Όπως ισχύει και στις υπόλοιπες Bitstream υπηρεσίες του ΟΤΕ (Α.ΡΥ.Σ., VPU, VPU Light), για να λάβετε υπηρεσία VPU FTTH θα πρέπει να διαθέτετε ήδη υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α /ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ στα Α/Κ που συγκεντρώνεται η κίνηση των συνδρομητών σας.

Ειδικά η υπηρεσία VPU FTTH συνδυάζεται αποκλειστικά με υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM.

Τι χρονική δέσμευση υπάρχει για τις υπηρεσίες VPU FTTH;

Οι υπηρεσίες VPU FTTH παρέχονται με ελάχιστο χρόνο δέσμευσης τους δύο (2) μήνες, μετά το πέρας των οποίων ανανεώνονται σιωπηρά σε αορίστου χρόνου.

Με το πέρας του ελάχιστου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία έχετε δικαίωμα να καταθέσετε αίτημα κατάργησης , χωρίς την επιβολή πρόσθετου τέλους πρόωρης αποδέσμευσης.

Γιατί δε μου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξω την αρχιτεκτονική διασύνδεσης της συνδρομητικής οικίας καθώς και το σημείο τερματισμού (BEP / Floor Box);

Η τεχνική λύση για την διασύνδεση της συνδρομητικής κατοικίας, επιλέγεται κατόπιν επιθεώρησης του χώρου και αναλυτικής μελέτης από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων του ΟΤΕ.

Καταβάλλεται προσπάθεια ούτως ώστε να εντοπιστεί η βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς του εκάστοτε κτιρίου, για την εξυπηρέτηση του συνόλου των ενοίκων.

Πώς δηλώνω βλάβη για την υπηρεσία VPU FTTH;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού στο Π/Σ WCRM LLU. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με το Π/Σ WCRM LLU μέσω κατάλληλων τεχνικών διεπαφών APIs (Web Services Application Programmer’s Interface)

VPU Light FAQs

Πώς μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες VPU light;

Αρχικά, θα πρέπει να είστε αδειοδοτημένος πάροχος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΕΤΤ www.eett.gr.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων ώστε να ενταχθείτε στο πελατολόγιο Χονδρικής και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (ΧΤΠ).

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της Σύμβασης από τα δυο μέρη, θα λάβετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβασή σας στo Πληροφοριακό Σύστημα WCRM LLU μέσα από το οποίο θα μπορείτε να καταθέτετε αιτήματα και να διαχειρίζεστε τις VPU Light υπηρεσίες που λαμβάνετε.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση στην υποβολή αιτημάτων στο WCRM LLU με χρήση API.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου να παραγγείλω την υπηρεσία VPU light;

Προκειμένου να διατεθεί η υπηρεσία θα πρέπει ο πάροχος να έχει υπογράψει την ισχύουσα Σύμβαση Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, η οποία να του δίνει την δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες VPU light.

Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιμους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο οποίο ανήκει το DSLAM.

Επίσης, ο τελικός Χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης της υπαίθριας καμπίνας ΟΤΕ που έχει εγκατασταθεί το DSLAM.

Η διαθεσιμότητα αυτή ανακοινώνεται στον πάροχο ηλεκτρονικά μέσω του Π/Σ ΟΤΕ WCRM LLU.

Τί χρονική δέσμευση υπάρχει για την υπηρεσία VPU Light;

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU Light είναι αορίστου χρόνου.

Ο πάροχος δύναται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να καταργήσει την υπηρεσία VPU Light, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω του Π/Σ WCRM LLU.

Ποιά τιμολογιακή πολιτική ακολουθείται για την υπηρεσία VPU Light;

Η υπηρεσία VPU light χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως αυτός δημοσιεύεται μέσω του δικτυακού τόπου www.otewholesale.gr.

Ο τιμοκατάλογος προσδιορίζεται βάση της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ.

Η χρέωση της υπηρεσίας VPU light ξεκινάει από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.

Η έναρξη της χρέωσης σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή μη του DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη.

Η υπηρεσία χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες τελών, τα Βασικά και Δευτερεύοντα τέλη.

Πώς δηλώνω βλάβη για την υπηρεσία VPU light;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού του συστήματος WCRM LLU.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση της δήλωσης βλαβών στο WCRM LLU με χρήση API.

Ο.Κ.ΣΥ.Α. FAQs

Πώς μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.;

Αρχικά, θα πρέπει να είστε αδειοδοτημένος πάροχος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΕΤΤ www.eett.gr.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων ώστε να ενταχθείτε στο πελατολόγιο Χονδρικής και να προχωρήσετε σε υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης (ΧΚΠ) στην περίπτωση υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. /ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου BRAS ή στην υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (ΧΤΠ), για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. /ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM.

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της Σύμβασης από τα δυο μέρη, θα λάβετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβασή σας στο Π/Σ WCRM DSL.

Ποιός είναι ο απαιτούμενος χρόνος για να ενεργοποιηθεί μια υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.;

Ο χρόνος ενεργοποίησης εξαρτάται από τον τύπο υπηρεσίας που αιτήστε καθώς και από την πιθανή υφιστάμενη υποδομή που υπάρχει μέχρι το σημείο οριοθέτησης.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στις σχετικές προσφορές αναφοράς ΧΚΠ/RBO και ΧΤΠ/RUO.

Σε περίπτωση που το Α/Κ διαθέτει περισσότερους από έναν ΕΕΑΠ / BRAS, σε ποιον θα πρέπει να διασυνδεθώ;

Θα πρέπει να διαθέτετε σύνδεση με όλους τους ΕΕΑΠ / BRAS.

Μπορώ στο ίδιο Α/Κ να διαθέτω υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό σημείο οριοθέτησης;

Ανά τύπο πρόσβασης (BRAS ή DSLAM), οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ που διαθέτετε σε ένα Α/Κ, πρέπει να έχουν το ίδιο σημείο οριοθέτησης.

Συγκεκριμένα σε ένα Α/Κ μπορείτε να λαμβάνετε μόνο μία εκ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM.

Αντίστοιχα για υπηρεσίες τύπου BRAS μπορείτε να διαθέτετε μόνο υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS /ΕΘΝ-ΠΕΡ-ΤΟΠ, Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS /ΕΘΝ-ΠΕΡ-ΤΟΠ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. OLO-BRAS /ΕΘΝ-ΠΕΡ-ΤΟΠ.

Τί χρονική δέσμευση υπάρχει για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.;

Ο ελάχιστος χρόνος παροχής υπηρεσιών είναι έξι (6) μήνες (καλούμενη «υποχρεωτική διάρκεια ισχύος» της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. και της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.), μετά το πέρας του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρόνου.

Μετά τη λήξη του ελάχιστου χρόνου των έξι (6) μηνών έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή της σύνδεσης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.που διαθέτετε.

Μπορώ να επιλέξω τα χαρακτηριστικά της οπτικής διεπαφής που θα μου παραδοθεί η κίνηση;

H φυσική διεπαφή ανά Ethernet μεταγωγέα πρόσβασης είναι Gigabit Ethernet τύπου μονότροπης οπτικής ίνας.

Ο τύπος της οπτικής διεπαφής (Long, Intermediate, Short) καθορίζεται στην αίτηση παροχής της υπηρεσίας.

Ανάλογα με το αίτημα, η υπηρεσία διατίθεται με οπτικό interface 1G (ή 10G όπου διατίθεται).

Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ. FAQs

Πώς μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ;

Αρχικά, θα πρέπει να είστε αδειοδοτημένος πάροχος (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΕΤΤ).

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων ώστε να ενταχθείτε στο πελατολόγιο Χονδρικής κι εν συνεχεία να προχωρήσετε σε υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης (ΧΚΠ).

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της Σύμβασης από τα δυο μέρη, θα λάβετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβασή σας στο Π/Σ WCRM DSL μέσα από το οποίο θα μπορείτε να καταθέτετε αιτήματα, να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε τις υπηρεσίες ΑΡΥΣ / V-ΑΡΥΣ που λαμβάνετε.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου να παραγγείλω την υπηρεσία ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ;

Προκειμένου να διατεθεί η υπηρεσία θα πρέπει ο πάροχος να έχει υπογράψει την ισχύουσα Σύμβαση Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης η οποία θα του δίνει την δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες ΑΡΥΣ / V-ΑΡΥΣ.

Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιμους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι ανήκουν στο Α/Κ που εξυπηρετεί τη σύνδεση ΑΡΥΣ / V-ΑΡΥΣ.

Τί χρονική δέσμευση υπάρχει για την υπηρεσία ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ;

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ είναι αορίστου χρόνου.

Ο πάροχος δύναται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να καταργήσει την υπηρεσία ΑΡΥΣ / V-ΑΡΥΣ, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο Π/Σ WCRM DSL.

Ποιά τιμολογιακή πολιτική ακολουθείται για την υπηρεσία ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ;

Η χρέωση της υπηρεσίας ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ ξεκινάει από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.

Η έναρξη της χρέωσης σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή μη του DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη.

Η υπηρεσία χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες τελών, τα Βασικά και τα Δευτερεύοντα τέλη.

Σε τι διαφέρει η υπηρεσία ΑΡΥΣ από την υπηρεσία V-ΑΡΥΣ;

Με την υπηρεσία ΑΡΥΣ ο πάροχος μπορεί να διαθέσει στους συνδρομητές του ταχύτητες ADSL (έως 24 Mbps), ενώ με την υπηρεσία V-ΑΡΥΣ ταχύτητες VDSL (30 & 50 Mbps) όπου υπάρχει διαθεσιμότητα.

Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο παροχής και παρακολούθησης της εκάστοτε υπηρεσίας.

Πώς δηλώνω βλάβη για την υπηρεσία ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού στο σύστημα Π/Σ WCRM DSL.

LLU FAQs

Τι σημαίνει ο όρος ρυθμιζόμενο προϊόν και πώς επηρεάζει η ρύθμιση τα προϊόντα Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Τα ρυθμιζόμενα προϊόντα δεν επηρεάζονται από τους κανόνες της αγοράς αλλά υπόκεινται σε συγκεκριμένο νομοθετημένο πλαίσιο (ρυθμιστικό κείμενο), το οποίο παράγει η αρμόδια δημόσια αρχή.

Τα προϊόντα Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU διέπονται από την Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (RUO), που δημοσιεύεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και περιγράφει πλήρως τις διαδικασίες παροχής και βλαβοδιαχείρισης των υπηρεσιών και των συναφών ευκολιών τους.

Σε τι διαφέρει η υπηρεσία Συνεγκατάστασης για LLU από την υπηρεσία Συνεγκατάστασης για subLLU;

Η διαφορά των δύο υπηρεσιών έγκειται στο σημείο όπου ο πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του.

Στην περίπτωση της Συνεγκατάστασης για LLU ο πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε κτίριο του ΟΤΕ (υπηρεσία Φυσικής Συνεγκατάστασης) ή εκτός του χώρου του Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ αλλά σε κοντινή απόσταση από αυτό (υπηρεσία Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης).

Αντίθετα, στην περίπτωση της Συνεγκατάστασης για subLLU ο πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του σε δική του καμπίνα που τοποθετείται πλησίον του KV ΟΤΕ.

Σε τι διαφέρει η υπηρεσία LLU από την υπηρεσία subLLU;

Η διαφορά των δύο υπηρεσιών βρίσκεται στο σημείο οριοθέτησής τους.

Η υπηρεσία LLU τερματίζει στο οικείο αστικό κέντρο ΟΤΕ, ενώ η υπηρεσία subLLU στο KV.

Λόγω αυτής της διαφοράς, η υπηρεσία subLLU δύναται να παρέχει καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες, με διαφορετικές όμως προϋποθέσεις από την υπηρεσία LLU.

Τι απαιτείται για τη χρήση υπηρεσιών LLU & subLLU;

Η παροχή υπηρεσιών LLU και subLLU προϋποθέτει τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων σχετικών ενεργειών που αφορούν τις υπηρεσίες χονδρικής ΟΤΕ, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του ΠΣ WCRM (π.χ. υπογραφή σύμβασης, πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα WCRM OTE κ.α.).

Επιπλέον, κάθε πάροχος πρέπει να έχει ενεργές υπηρεσίες συνεγκατάστασης στις περιοχές ενδιαφέροντός του, κατά τα ισχύοντα στο ρυθμιστικό κείμενο.

Τέλος, μέριμνα πρέπει να έχει ληφθεί για τη μεταφορά της κίνησης των υπηρεσιών LLU & subLLU από τα σημεία συνεγκατάστασης στο δίκτυο του Παρόχου, μέσω backhaul κυκλωμάτων.

Με ποιον τρόπο διεκπεραιώνονται τα αιτήματα Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU από τον ΟΤΕ Wholesale;

Ο OTE WHOLESALE λαμβάνει παραγγελίες για υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU από παρόχους, αποκλειστικά μέσω του WCRM LLU.

Η εξυπηρέτηση των αιτημάτων διέπεται από το SLA (Service Level Aggreement) του ρυθμιστικού κειμένου και διεκπεραιώνεται με την προτεραιότητα που λαμβάνει βάσει της ημερομηνίας εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα.

Ερωτήματα σχετικά με παραγγελίες που αφορούν τις υπηρεσίες LLU & subLLU, υποβάλλονται μέσω ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου στο WCRM LLU.

Ερωτήματα σχετικά με υπηρεσίες Συνεγκατάστασης αποστέλλονται μέσω email στο dep_collocations@ote.gr.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου, Υποβρόχου & Συνεγκατάστασης μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο Διαχειριστή σας (ΚΑΜ).

Πώς δηλώνω βλάβη για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας LLU/subLLU, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού στο Π/Σ WCRM LLU. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με το Π/Σ WCRM LLU μέσω κατάλληλων τεχνικών διεπαφών APIs (Web Services Application Programmer’s Interface)

Οι διαδικασίες αποκατάστασης καθώς και τα σχετικά SLAs, περιγράφονται αναλυτικά στο ρυθμιστικό κείμενο.

Ερωτήματα σχετικά με αίτημα βλάβης, δύναται να κατατίθενται μέσω ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου στο Π/Σ WCRM LLU.

Ειδικότερα για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, η αναγγελία και η παρακολούθηση βλαβών γίνεται στο Βλαβοληπτικό Κέντρο Παρόχων, σε 24ωρη βάση 365 μέρες το χρόνο.

Για την αναγγελία της βλάβης απαιτείται η συμπλήρωση του Έντυπου Αναγγελίας Βλάβης και η αποστολή του στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο (ΕΒΚ).

Πώς τιμολογούνται οι υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Κάθε πάροχος λαμβάνει σε μηνιαία βάση τιμολόγια για τις υπηρεσίες LLU, subLLU και Συνεγκατάστασης.

Στα τιμολόγια αναγράφονται αναλυτικά οι αναγκαίες πληροφορίες χρέωσης ανά σύνδεση και είδος αίτησης.

Το ρυθμιστικό κείμενο περιγράφει αναλυτικά τα θέματα εξόφλησης τιμολογίων, τους χρόνους καθώς και τις σχετικές διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές και αφορούν υπηρεσίες χονδρικής.

SubLLU FAQs

Τι σημαίνει ο όρος ρυθμιζόμενο προϊόν και πώς επηρεάζει η ρύθμιση τα προϊόντα Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Τα ρυθμιζόμενα προϊόντα δεν επηρεάζονται από τους κανόνες της αγοράς αλλά υπόκεινται σε συγκεκριμένο νομοθετημένο πλαίσιο (ρυθμιστικό κείμενο), το οποίο παράγει η αρμόδια δημόσια αρχή.

Τα προϊόντα Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU διέπονται από την Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (RUO), που δημοσιεύεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και περιγράφει πλήρως τις διαδικασίες παροχής και βλαβοδιαχείρισης των υπηρεσιών και των συναφών ευκολιών τους.

Σε τι διαφέρει η υπηρεσία Συνεγκατάστασης για LLU από την υπηρεσία Συνεγκατάστασης για subLLU;

Η διαφορά των δύο υπηρεσιών έγκειται στο σημείο όπου ο πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του.

Στην περίπτωση της Συνεγκατάστασης για LLU ο πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε κτίριο του ΟΤΕ (υπηρεσία Φυσικής Συνεγκατάστασης) ή εκτός του χώρου του Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ αλλά σε κοντινή απόσταση από αυτό (υπηρεσία Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης).

Αντίθετα, στην περίπτωση της Συνεγκατάστασης για subLLU ο πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του σε δική του καμπίνα που τοποθετείται πλησίον του KV ΟΤΕ.

Σε τι διαφέρει η υπηρεσία LLU από την υπηρεσία subLLU;

Η διαφορά των δύο υπηρεσιών βρίσκεται στο σημείο οριοθέτησής τους.

Η υπηρεσία LLU τερματίζει στο οικείο αστικό κέντρο ΟΤΕ, ενώ η υπηρεσία subLLU στο KV.

Λόγω αυτής της διαφοράς, η υπηρεσία subLLU δύναται να παρέχει καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες, με διαφορετικές όμως προϋποθέσεις από την υπηρεσία LLU.

Τι απαιτείται για τη χρήση υπηρεσιών LLU & subLLU;

Η παροχή υπηρεσιών LLU και subLLU προϋποθέτει τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων σχετικών ενεργειών που αφορούν τις υπηρεσίες χονδρικής ΟΤΕ, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του ΠΣ WCRM (π.χ. υπογραφή σύμβασης, πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα WCRM OTE κ.α.).

Επιπλέον, κάθε πάροχος πρέπει να έχει ενεργές υπηρεσίες συνεγκατάστασης στις περιοχές ενδιαφέροντός του, κατά τα ισχύοντα στο ρυθμιστικό κείμενο.

Τέλος, μέριμνα πρέπει να έχει ληφθεί για τη μεταφορά της κίνησης των υπηρεσιών LLU & subLLU από τα σημεία συνεγκατάστασης στο δίκτυο του Παρόχου, μέσω backhaul κυκλωμάτων.

Με ποιον τρόπο διεκπεραιώνονται τα αιτήματα Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU από τον ΟΤΕ Wholesale;

Ο OTE WHOLESALE λαμβάνει παραγγελίες για υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU από παρόχους, αποκλειστικά μέσω του WCRM LLU.

Η πλειονότητα των αιτημάτων διέπεται από το SLA (Service Level Aggreement) του ρυθμιστικού κειμένου και διεκπεραιώνεται με την προτεραιότητα που λαμβάνει βάσει της ημερομηνίας εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα.

Ερωτήματα σχετικά με παραγγελίες που αφορούν τις υπηρεσίες LLU & subLLU, υποβάλλονται μέσω ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου στο WCRM LLU.

Ερωτήματα σχετικά με υπηρεσίες Συνεγκατάστασης αποστέλλονται μέσω email στο dep_collocations@ote.gr.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου, Υποβρόχου & Συνεγκατάστασης μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο Διαχειριστή σας (ΚΑΜ).

Πώς δηλώνω βλάβη για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας LLU/subLLU, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού στο Π/Σ WCRM LLU. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με το Π/Σ WCRM LLU μέσω κατάλληλων τεχνικών διεπαφών APIs (Web Services Application Programmer’s Interface)

Οι διαδικασίες αποκατάστασης καθώς και τα σχετικά SLAs, περιγράφονται αναλυτικά στο ρυθμιστικό κείμενο.

Ερωτήματα σχετικά με αίτημα βλάβης, δύναται να κατατίθενται μέσω ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου στο Π/Σ WCRM LLU.

Ειδικότερα για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, η αναγγελία και η παρακολούθηση βλαβών γίνεται στο Βλαβοληπτικό Κέντρο Παρόχων, σε 24ωρη βάση 365 μέρες το χρόνο.

Για την αναγγελία της βλάβης απαιτείται η συμπλήρωση του Έντυπου Αναγγελίας Βλάβης και η αποστολή του στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο (ΕΒΚ).

Πώς τιμολογούνται οι υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Κάθε πάροχος λαμβάνει σε μηνιαία βάση τιμολόγια για τις υπηρεσίες LLU, subLLU και Συνεγκατάστασης.

Στα τιμολόγια αναγράφονται αναλυτικά οι αναγκαίες πληροφορίες χρέωσης ανά σύνδεση και είδος αίτησης.

Το ρυθμιστικό κείμενο περιγράφει αναλυτικά τα θέματα εξόφλησης τιμολογίων, τους χρόνους καθώς και τις σχετικές διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές και αφορούν υπηρεσίες χονδρικής.

Συνεγκατάσταση FAQs

Τι σημαίνει ο όρος ρυθμιζόμενη υπηρεσία και πώς επηρεάζει η ρύθμιση τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU, & subLLU;

Οι ρυθμιζόμενες υπηρεσίες δεν επηρεάζονται από τους κανόνες της αγοράς αλλά υπόκεινται σε συγκεκριμένο νομοθετημένο πλαίσιο (ρυθμιστικό κείμενο) το οποίο παράγει η αρμόδια δημόσια αρχή.

Οι υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU, & subLLU διέπονται από την Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (RUO), που δημοσιεύεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και περιγράφει πλήρως τις διαδικασίες παροχής και βλαβοδιαχείρισης των υπηρεσιών και των συναφών ευκολιών τους.

Σε τι διαφέρει η υπηρεσία Συνεγκατάστασης για LLU από την υπηρεσία Συνεγκατάστασης για subLLU;

Η διαφορά των δύο υπηρεσιών έγκειται στο σημείο όπου ο πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του.

Στην περίπτωση της Συνεγκατάστασης για LLU ο Πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε κτίριο του ΟΤΕ (υπηρεσία Φυσικής Συνεγκατάστασης) ή εκτός του χώρου του Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ αλλά σε κοντινή απόσταση από αυτό (υπηρεσία Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης).

Αντίθετα, στην περίπτωση της Συνεγκατάστασης για subLLU ο Πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του σε δική του καμπίνα που τοποθετείται πλησίον του KV ΟΤΕ.

Με ποιον τρόπο διεκπεραιώνονται τα αιτήματα Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU από τον ΟΤΕ wholesale;

Ο OTE WHOLESALE λαμβάνει παραγγελίες για υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU από παρόχους, αποκλειστικά μέσω του WCRM LLU.

Η πλειοψηφία των αιτημάτων διέπεται από το SLA (Service Level Aggrement) του ρυθμιστικού κειμένου και διεκπεραιώνεται με την προτεραιότητα που λαμβάνει βάσει της ημερομηνίας εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα.

Ερωτήματα σχετικά με παραγγελίες που αφορούν τις υπηρεσίες LLU & subLLU, υποβάλλονται μέσω ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου στο WCRM LLU.

Ερωτήματα σχετικά με υπηρεσίες Συνεγκατάστασης αποστέλλονται μέσω email στο dep_collocations@ote.gr.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου (LLU), Υποβρόχου (subLLU), & Συνεγκατάστασης μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο Διαχειριστή σας (ΚΑΜ).

Πώς δηλώνω βλάβη για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας LLU/subLLU, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού στο Π/Σ WCRM LLU. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με το Π/Σ WCRM LLU μέσω κατάλληλων τεχνικών διεπαφών APIs (Web Services Application Programmer’s Interface)

Οι διαδικασίες αποκατάστασης καθώς και τα σχετικά SLAs, περιγράφονται αναλυτικά στο ρυθμιστικό κείμενο.

Ερωτήματα σχετικά με αίτημα βλάβης, δύναται να κατατίθενται μέσω ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου στο Π/Σ WCRM LLU.

Ειδικότερα για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, η αναγγελία και η παρακολούθηση βλαβών γίνεται στο Βλαβοληπτικό Κέντρο Παρόχων, σε 24ωρη βάση 365 μέρες το χρόνο.

Για την αναγγελία της βλάβης απαιτείται η συμπλήρωση του Έντυπου Αναγγελίας Βλάβης και η αποστολή του στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο (ΕΒΚ).

Πώς τιμολογούνται οι υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Κάθε πάροχος λαμβάνει σε μηνιαία βάση τιμολόγια για τις υπηρεσίες LLU, subLLU και Συνεγκατάστασης.

Στα τιμολόγια αναγράφονται αναλυτικά οι αναγκαίες πληροφορίες χρέωσης ανά σύνδεση και είδος αίτησης.

Το ρυθμιστικό κείμενο περιγράφει αναλυτικά τα θέματα εξόφλησης τιμολογίων, τους χρόνους καθώς και τις σχετικές διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές και αφορούν υπηρεσίες χονδρικής.

ΜΓΧ Ethernet FAQs

Πώς μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες Ethernet Χονδρικής;

Αρχικά, θα πρέπει να είστε αδειοδοτημένος πάροχος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΕΤΤ.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων ώστε να ενταχθείτε στο πελατολόγιο Χονδρικής για να προχωρήσετε σε υπογραφή σύμβασης Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής.

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της σύμβασης από τα δυο μέρη, θα λάβετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβασή σας στο Π/Σ WEPL.

Ποιός είναι ο απαιτούμενος χρόνος για να ενεργοποιηθεί μια υπηρεσία Ethernet Χονδρικής που έχω παραγγείλει;

Ο χρόνος ενεργοποίησης εξαρτάται από το προϊόν που έχετε παραγγείλει και την πολυπλοκότητα της υλοποίησης του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής.

Είναι υποχρεωτικό να διαθέτω Σημεία Παρουσίας για να ενεργοποιήσω υπηρεσίες Ethernet;

Ναι, είναι υποχρεωτικό, καθώς κατά την παραγγελία κυκλωμάτων είναι απαραίτητο τουλάχιστον το ένα εκ των δυο άκρων του κυκλώματος να είναι Σημείο Παρουσίας Παρόχου.

Σε ποιες περιπτώσεις υπηρεσιών Ethernet ισχύει η χρέωση αστικού κυκλώματος;

Στην περίπτωση που τα άκρα ενός κυκλώματος βρίσκονται εντός της ίδιας Αστικής Περιοχής Ethernet, το κύκλωμα χρεώνεται ως αστικό (Metro Ethernet).

Σε διαφορετική περίπτωση, το κύκλωμα χρεώνεται ως υπεραστικό, κι εντάσσεται στη ζώνη χρέωσης ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των άκρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙ της Προσφοράς Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής.

Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς άκρου σημείου πελάτη μου και αναβάθμισής του;

Όχι, τα αιτήματα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα.

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη σας, θα επιλέξετε το αίτημα που θα αποστείλετε πρώτο και μόλις ολοκληρωθεί στο Π/Σ WEPL, στη συνέχεια θα αποστείλετε το δεύτερο.

Τί θα συμβεί αν απαιτείται επίσκεψη τεχνικού ΟΤΕ στο χώρο του πελάτη μου (πελάτης παρόχου);

Αν κάποιος τεχνικός πρέπει να πραγματοποιήσει εργασίες στο χώρο του πελάτη σας, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον υπεύθυνο του σημείου που έχετε ορίσει στην αίτηση σας για κλείσιμο ραντεβού.

Με ποιον τρόπο γίνεται η αναγγελία και διαχείριση βλαβών;

Η διαδικασία αναγγελίας και διαχείρισης βλαβών, όπως και τα σχετικά SLA αποκατάστασης, περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της Προσφοράς Αναφοράς ΜΓΧ.

Η αναγγελία και η παρακολούθηση βλαβών γίνεται στο Βλαβοληπτικό Κέντρο Παρόχων, σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο.

Για την αναγγελία της βλάβης απαιτείται η συμπλήρωση του Έντυπου Αναγγελίας Βλάβης και η αποστολή του στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο (ΕΒΚ) με email στο ksa@ote.gr.

Διασύνδεση FAQs

Τί απαιτείται για να κάνουμε χρήση των Υπηρεσιών Διασύνδεσης;

A. Για να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών Διασύνδεσης πρέπει να συμπληρώσετε την Αρχική Αίτηση Διασύνδεσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:


 • Στοιχεία της εταιρείας (Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος, Στοιχεία Επικοινωνίας, Εκπροσώπηση κ.α.).

 • Οι Υπηρεσίες Διασύνδεσης που επιθυμείτε να λάβετε από τον ΟΤΕ.

 • Η υπεύθυνη υπηρεσία για την επίδοση των λογαριασμών (συν τα στοιχεία επικοινωνίας).

 • Τα απαραίτητα Νομιμοποιητικά Έγγραφα (Καταστατικό Εταιρείας, Βεβαιώσεις ΓΕΜΗ, Πιστοποιητικό οικείου Πρωτοδικείου, Βεβαίωση έναρξης εργασιών από οικεία Εφορία).

 • Περιγραφή των κόμβων και του εξοπλισμού διασύνδεσης του δικτύου σας (I-SBCs).

 • Τοπολογία – σημεία εγκατάστασης I-SBCs του δικτύου σας.

 • Επιλογή τρόπου φυσικής διασύνδεσης (Διαμοιρασμός υλοποίησης οπτικών υποδομών σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη ή υλοποίηση από ΟΤΕ με Μισθωμένες Γραμμές Χονδρικής τεχνολογίας Ethernet).

 • Καταγραφή στοιχείων λογικής διασύνδεσης (πλήθος I-SBCs και SIP-Trunks δικτύου σας).

 • Καταχώρηση επιθυμητής χωρητικότητας διασύνδεσης σε κανάλια φωνής.

 • Ημερομηνία υποβολής αίτησης.


B. Υπογραφή Σύμβασης Διασύνδεσης Δικτύων μεταξύ ΟΤΕ και της εταιρίας σας.

CPS FAQs

Τί απαιτείται για να κάνουμε χρήση της Υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα (CPS)?
 • Αρχικά κάνετε αίτηση στην ΕΕΤΤ για εκχώρηση προθέματος Προεπιλογής Φορέα. (https://www.services.eett.gr/aitisis/index.do)
  Ακολούθως ενημερώνετε τον ΟΤΕ για το πρόθεμα Προεπιλογής που σας έχει εκχωρηθεί και υπογράφετε Σύμβαση Προεπιλογής Φορέα με τον ΟΤΕ.

 • Στην συνέχεια, ενημερώνετε τον ΟΤΕ με τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν (στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εταιρείας), απαραίτητα για την ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΤΕ.
  Παράλληλα, αιτείστε πρόσβαση -μέσω του www.otewholesale.gr- στο Π/Σ WCRM CPS/WLR, δηλώνοντας έναν χρήστη ως administrator (admin).

 • Μόλις ενεργοποιηθεί η πρόσβασή σας στο Π/Σ WCRM CPS/WLR, ο ΟΤΕ σας ειδοποιεί να παραλάβετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη admin στο WCRM μέσω υπογραφής πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

 • Τέλος, ο χρήστης admin της εταιρείας σας με την χρήση του κωδικού πρόσβασης που του έχει παραδοθεί, συνδέεται στο Π/Σ WCRM CPS/WLR και αιτείται (προαιρετικά) τη δημιουργία νέων χρηστών, στους οποίους και γίνεται ηλεκτρονική αποστολή κωδικού πρόσβασης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής τους.

WLR FAQs

Τί απαιτείται για να παρέχουμε Υπηρεσίες μέσω ΧΕΓ/WLR (Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών/Wholesale Line Rental);
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρέχετε ήδη την Υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα (CPS) και να έχετε υπογράψει Σύμβαση Διασύνδεσης με τον ΟΤΕ.

 • Ακολούθως υπογράφετε Σύμβαση WLR με τον ΟΤΕ.

 • Στην συνέχεια, αιτείστε μέσω του Π/Σ WCRM CPS/WLR παροχή και της Υπηρεσίας WLR.

 • Η διαδικασία ολοκληρώνεται ενημερώνοντας τον ΟΤΕ με την static IP και τα public keys που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβασή σας στον FTP server άντλησης των CDR’s.
Με ποιόν τρόπο αναγγέλλονται οι βλάβες WLR και πώς ενημερωνόμαστε για την εξέλιξή τους;

Για τις Υπηρεσίες WLR η αναγγελία και η παρακολούθηση των βλαβών πραγματοποιείται μέσω του Π/Σ WCRM CPS/WLR , σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο.

NP FAQs

Τί απαιτείται για να κάνουμε χρήση της Υπηρεσίας Φορητότητας Αριθμού (NP);
 1. Αρχικά κάνετε αίτηση στην ΕΕΤΤ για εκχώρηση Φασμάτων (προαιρετικά) και Προθέματος Φορητότητας. (https://www.services.eett.gr/aitisis/index.do)

 2. Στη συνέχεια η ΕΕΤΤ προχωρά στην ενεργοποίηση της εταιρείας σας στην Εθνική Βάσης Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ), παρέχοντάς σας κωδικό παρόχου καθώς και κωδικούς πρόσβασης στην ΕΒΔΑΦ.

 3. Ακολούθως υπογράφετε Σύμβαση Φορητότητας με τον ΟΤΕ.

 4. Κατόπιν, κοινοποιείτε στην ΕΕΤΤ, τον ΟΤΕ και τους λοιπούς παρόχους μέσω των σημείων επαφής που θα οριστούν, τα προθέματα 5xxyyy καθώς και τα φάσματα που σας έχουν εκχωρηθεί. Παράλληλα, ενημερώνετε τον ΟΤΕ με τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν (στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εταιρείας), απαραίτητα για την ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΤΕ.

 5. Τέλος, αναμένετε από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΕ την επιβεβαίωση για την ολοκλήρωση ενεργοποίησης των προθεμάτων στο δίκτυο του ΟΤΕ.

Τηλεφωνικός Κατάλογος FAQs

Τί απαιτείται για την απόκτηση του CD με τη συνδρομητική βάση του ΟΤΕ;
 • Αρχικά απαιτείται η απόκτηση άδειας από την ΕΕΤΤ για την παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Καταλόγου.
 • Στη συνέχεια υπογράφετε Σύμβαση για τη Διάθεση Στοιχείων Συνδρομητών ΟΤΕ και θα παραλάβετε σε οπτικό δίσκο (CD/DVD) τη συνδρομητική βάση του ΟΤΕ, η οποία παρέχεται σε επεξεργάσιμη μορφή. Διευκρίνιση: δεν συμπεριλαμβάνονται αριθμοί κινητής τηλεφωνίας και άλλων σταθερών δικτύων.
 • Τέλος, θα δημιουργηθεί δίκτυο VPN, το οποίο θα συνδέει τον ΟΤΕ με ένα κεντρικό server του παρόχου, στον οποίο θα αποστέλλονται όλες οι μεταβολές των συνδρομητών ΟΤΕ. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία SFTP.
Τί απαιτείται για να αποκτήσουμε Πρόσβαση στην Βάση του Τηλεφωνικού Καταλόγου;

Αρχικά απαιτείται η απόκτηση άδειας από την ΕΕΤΤ για την παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Καταλόγου.

Στη συνέχεια υπογράφετε Σύμβαση για την Υπηρεσία Πρόσβασης στην Βάση του Τηλεφωνικού Καταλόγου και παρέχεται στην εταιρία σας Μισθωμένη Γραμμή με την Βάση του Τηλεφωνικού Καταλόγου.

Τέλος, εγκαθίσταται στην εταιρεία σας κατάλληλη εφαρμογή για την παροχή της Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Βάση του Τηλεφωνικού Καταλόγου.