Δεδομένα
Leased Lines Web Content

Μισθωμένες Γραμμές Χονδρικής Ethernet & Αναλογικής Τεχνολογίας

Οι Μισθωμένες Γραμμές Χονδρικής (ΜΓΧ) Ethernet και Αναλογικής Τεχνολογίας καλύπτουν την ανάγκη των παρόχων για διασύνδεση των σημείων παρουσίας τους ή διασύνδεση του δικτύου τους με τρίτους (πελάτες), με διαφανή μετάδοση και αποκλειστική χωρητικότητα. 

 

Οφέλη 

  • εκτεταμένη πανελλαδική κάλυψη σε περισσότερα από 2000 κέντρα
  • συμφέρουσες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των παρόχων
  • υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και διαχείρισης υπηρεσιών 
  • ευελιξία μέσω των διαθέσιμων χωρητικοτήτων 

Εφαρμογές

  • Ανάπτυξη δικτύου κορμού και επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας των παρόχων σε νέα σημεία παρουσίας, χωρίς πρόσθετες επενδύσεις και λειτουργικά κόστη.
  • Σύνδεση με χώρους Φ/Σ για τη μεταφορά κίνησης από και προς τους ιδιόκτητους κόμβους DSLAM των παρόχων και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.
  • Σύνδεση με πελάτες και διάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για τη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων και τη δημιουργία ενιαίων εταιρικών δικτύων.

Για τον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ενότητα "Τιμοκατάλογοι"

Για την Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας, παρακολουθήστε το παρακάτω video:

 

Σχετικά αρχεία

ΜΓΧ Ethernet downloadables
Προσφορά Αναφοράς ΜΓΧ
Προσφορά Αναφοράς ΜΓΧ
Τεχνική περιγραφή ΜΓΧ Ethernet
Τεχνική περιγραφή ΜΓΧ Ethernet
Σημεία Διάθεσης ΜΓΧ Ethernet
Σημεία Διάθεσης ΜΓΧ Ethernet
Περιγραφή ΜΓΧ Αναλογικής & PDH/SDH Τεχνολογίας
Περιγραφή ΜΓΧ Αναλογικές & PDH/SDH
ΜΓΧ Ethernet FAQs

ΜΓΧ Ethernet FAQs

Πώς μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες Ethernet Χονδρικής;

Αρχικά, θα πρέπει να είστε αδειοδοτημένος πάροχος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΕΤΤ.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων ώστε να ενταχθείτε στο πελατολόγιο Χονδρικής για να προχωρήσετε σε υπογραφή σύμβασης Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής.

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της σύμβασης από τα δυο μέρη, θα λάβετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβασή σας στο Π/Σ WEPL.

Ποιός είναι ο απαιτούμενος χρόνος για να ενεργοποιηθεί μια υπηρεσία Ethernet Χονδρικής που έχω παραγγείλει;

Ο χρόνος ενεργοποίησης εξαρτάται από το προϊόν που έχετε παραγγείλει και την πολυπλοκότητα της υλοποίησης του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής.

Είναι υποχρεωτικό να διαθέτω Σημεία Παρουσίας για να ενεργοποιήσω υπηρεσίες Ethernet;

Ναι, είναι υποχρεωτικό, καθώς κατά την παραγγελία κυκλωμάτων είναι απαραίτητο τουλάχιστον το ένα εκ των δυο άκρων του κυκλώματος να είναι Σημείο Παρουσίας Παρόχου.

Σε ποιες περιπτώσεις υπηρεσιών Ethernet ισχύει η χρέωση αστικού κυκλώματος;

Στην περίπτωση που τα άκρα ενός κυκλώματος βρίσκονται εντός της ίδιας Αστικής Περιοχής Ethernet, το κύκλωμα χρεώνεται ως αστικό (Metro Ethernet).

Σε διαφορετική περίπτωση, το κύκλωμα χρεώνεται ως υπεραστικό, κι εντάσσεται στη ζώνη χρέωσης ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των άκρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙ της Προσφοράς Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής.

Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς άκρου σημείου πελάτη μου και αναβάθμισής του;

Όχι, τα αιτήματα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα.

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη σας, θα επιλέξετε το αίτημα που θα αποστείλετε πρώτο και μόλις ολοκληρωθεί στο Π/Σ WEPL, στη συνέχεια θα αποστείλετε το δεύτερο.

Τί θα συμβεί αν απαιτείται επίσκεψη τεχνικού ΟΤΕ στο χώρο του πελάτη μου (πελάτης παρόχου);

Αν κάποιος τεχνικός πρέπει να πραγματοποιήσει εργασίες στο χώρο του πελάτη σας, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον υπεύθυνο του σημείου που έχετε ορίσει στην αίτηση σας για κλείσιμο ραντεβού.

Με ποιον τρόπο γίνεται η αναγγελία και διαχείριση βλαβών;

Η διαδικασία αναγγελίας και διαχείρισης βλαβών, όπως και τα σχετικά SLA αποκατάστασης, περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της Προσφοράς Αναφοράς ΜΓΧ.

Η αναγγελία και η παρακολούθηση βλαβών γίνεται στο Βλαβοληπτικό Κέντρο Παρόχων, σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο.

Για την αναγγελία της βλάβης απαιτείται η συμπλήρωση του Έντυπου Αναγγελίας Βλάβης και η αποστολή του στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο (ΕΒΚ) με email στο ksa@ote.gr.