Πρόσβαση
SubLLU

Υπηρεσία SubLLU

H υπηρεσία SubLLU (Τοπικός Υποβρόχος) φέρνει ακόμα πιο κοντά τον πάροχο στον τελικό συνδρομητή. 

Χρησιμοποιώντας το δίκτυο χαλκού του ΟΤΕ, με σημείο αφετηρίας τις υπαίθριες καμπίνες (KV) και εγκαθιστώντας τον εξοπλισμό του κοντά σε αυτές (υπηρεσία Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης στον Τοπικό Υποβρόχο), εξασφαλίζει την παροχή υψηλοτάχυτων υπηρεσιών. 


Στα πλαίσια αναβάθμισης του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, ο υποβρόχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη μεγάλων έργων από τους παρόχους, όπως το rural project και η εφαρμογή NGA τεχνολογίας (vectoring & super vectoring) σε καμπίνες. 


Χτίζοντας πάνω στον υποβρόχο, ο πάροχος που έχει αναπτύξει δίκτυο σε καμπίνες, έχει τη δυνατότητα να διαθέτει ευρυζωνικές υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής σε πακέτα που επιθυμεί. Με τον τρόπο αυτό η αγορά σταθερής αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία και πληθώρα επιλογών στην εξυπηρέτηση του τελικού συνδρομητή. 


Η υπηρεσία SubLLU έχει ως στέρεα βάση τις διαδικασίες παροχής και βλαβοδιαχείρισης του LLU, εξειδικευμένες στη φύση της υπηρεσίας. Οι περιοχές διάθεσής της έχουν άμεση σχέση με τα επενδυτικά σχέδια των παρόχων που διαμορφώνονται σε συνεργασία με τη ρυθμιστική αρχή. 

Ο υποβρόχος είναι το νέο και ταχέως αναπτυσσόμενο access προϊόν χαλκού που διασφαλίζει την ανάπτυξη στην αγορά με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στο συνδρομητή και την τήρηση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ατζέντας.

Με αρωγό την ΟΤΕ Wholesale, οι πάροχοι απολαμβάνουν πιο απλές και γρήγορες διαδικασίες στην παράδοση της υπηρεσίας αλλά και ολοένα αρτιότερη βλαβοδιαχείριση, εξασφαλίζοντας ότι αξιοποιούνται στο έπακρο οι τεχνικές δυνατότητες του χαλκού ως μέσο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας.

 

Οφέλη 

Μέσω της υπηρεσίας SubLLU παρέχεται:

  • δυνατότητα πρόσβασης σε πάνω από 4 εκ. συνδέσεις

  • πανελλαδική κάλυψη σε περισσότερα από 2000 Αστικά Κέντρα 

  • συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΤΕ

  • υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και διαχείρισης υπηρεσιών 

 

Για τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών, επισκεφθείτε την ενότητα "Τιμοκατάλογοι"

Για την Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας, παρακολουθήστε το παρακάτω video:

 

Σχετικά Αρχεία

LLU/SubLLU Downloadables
RUO 2018
RUO 2018

SubLLU FAQs

Τι σημαίνει ο όρος ρυθμιζόμενο προϊόν και πώς επηρεάζει η ρύθμιση τα προϊόντα Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Τα ρυθμιζόμενα προϊόντα δεν επηρεάζονται από τους κανόνες της αγοράς αλλά υπόκεινται σε συγκεκριμένο νομοθετημένο πλαίσιο (ρυθμιστικό κείμενο), το οποίο παράγει η αρμόδια δημόσια αρχή.

Τα προϊόντα Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU διέπονται από την Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (RUO), που δημοσιεύεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και περιγράφει πλήρως τις διαδικασίες παροχής και βλαβοδιαχείρισης των υπηρεσιών και των συναφών ευκολιών τους.

Σε τι διαφέρει η υπηρεσία Συνεγκατάστασης για LLU από την υπηρεσία Συνεγκατάστασης για subLLU;

Η διαφορά των δύο υπηρεσιών έγκειται στο σημείο όπου ο πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του.

Στην περίπτωση της Συνεγκατάστασης για LLU ο πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε κτίριο του ΟΤΕ (υπηρεσία Φυσικής Συνεγκατάστασης) ή εκτός του χώρου του Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ αλλά σε κοντινή απόσταση από αυτό (υπηρεσία Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης).

Αντίθετα, στην περίπτωση της Συνεγκατάστασης για subLLU ο πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του σε δική του καμπίνα που τοποθετείται πλησίον του KV ΟΤΕ.

Σε τι διαφέρει η υπηρεσία LLU από την υπηρεσία subLLU;

Η διαφορά των δύο υπηρεσιών βρίσκεται στο σημείο οριοθέτησής τους.

Η υπηρεσία LLU τερματίζει στο οικείο αστικό κέντρο ΟΤΕ, ενώ η υπηρεσία subLLU στο KV.

Λόγω αυτής της διαφοράς, η υπηρεσία subLLU δύναται να παρέχει καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες, με διαφορετικές όμως προϋποθέσεις από την υπηρεσία LLU.

Τι απαιτείται για τη χρήση υπηρεσιών LLU & subLLU;

Η παροχή υπηρεσιών LLU και subLLU προϋποθέτει τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων σχετικών ενεργειών που αφορούν τις υπηρεσίες χονδρικής ΟΤΕ, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του ΠΣ WCRM (π.χ. υπογραφή σύμβασης, πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα WCRM OTE κ.α.).

Επιπλέον, κάθε πάροχος πρέπει να έχει ενεργές υπηρεσίες συνεγκατάστασης στις περιοχές ενδιαφέροντός του, κατά τα ισχύοντα στο ρυθμιστικό κείμενο.

Τέλος, μέριμνα πρέπει να έχει ληφθεί για τη μεταφορά της κίνησης των υπηρεσιών LLU & subLLU από τα σημεία συνεγκατάστασης στο δίκτυο του Παρόχου, μέσω backhaul κυκλωμάτων.

Με ποιον τρόπο διεκπεραιώνονται τα αιτήματα Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU από τον ΟΤΕ Wholesale;

Ο OTE WHOLESALE λαμβάνει παραγγελίες για υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU από παρόχους, αποκλειστικά μέσω του WCRM LLU.

Η πλειονότητα των αιτημάτων διέπεται από το SLA (Service Level Aggreement) του ρυθμιστικού κειμένου και διεκπεραιώνεται με την προτεραιότητα που λαμβάνει βάσει της ημερομηνίας εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα.

Ερωτήματα σχετικά με παραγγελίες που αφορούν τις υπηρεσίες LLU & subLLU, υποβάλλονται μέσω ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου στο WCRM LLU.

Ερωτήματα σχετικά με υπηρεσίες Συνεγκατάστασης αποστέλλονται μέσω email στο dep_collocations@ote.gr.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου, Υποβρόχου & Συνεγκατάστασης μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο Διαχειριστή σας (ΚΑΜ).

Πώς δηλώνω βλάβη για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας LLU/subLLU, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού στο Π/Σ WCRM LLU. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με το Π/Σ WCRM LLU μέσω κατάλληλων τεχνικών διεπαφών APIs (Web Services Application Programmer’s Interface)

Οι διαδικασίες αποκατάστασης καθώς και τα σχετικά SLAs, περιγράφονται αναλυτικά στο ρυθμιστικό κείμενο.

Ερωτήματα σχετικά με αίτημα βλάβης, δύναται να κατατίθενται μέσω ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου στο Π/Σ WCRM LLU.

Ειδικότερα για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, η αναγγελία και η παρακολούθηση βλαβών γίνεται στο Βλαβοληπτικό Κέντρο Παρόχων, σε 24ωρη βάση 365 μέρες το χρόνο.

Για την αναγγελία της βλάβης απαιτείται η συμπλήρωση του Έντυπου Αναγγελίας Βλάβης και η αποστολή του στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο (ΕΒΚ).

Πώς τιμολογούνται οι υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Κάθε πάροχος λαμβάνει σε μηνιαία βάση τιμολόγια για τις υπηρεσίες LLU, subLLU και Συνεγκατάστασης.

Στα τιμολόγια αναγράφονται αναλυτικά οι αναγκαίες πληροφορίες χρέωσης ανά σύνδεση και είδος αίτησης.

Το ρυθμιστικό κείμενο περιγράφει αναλυτικά τα θέματα εξόφλησης τιμολογίων, τους χρόνους καθώς και τις σχετικές διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές και αφορούν υπηρεσίες χονδρικής.