Ευρυζωνικότητα
Α.ΡΥ.Σ/V-Α.ΡΥ.Σ.

Wholesale xDSL (Α.ΡΥ.Σ. / V-Α.ΡΥ.Σ.)

Η υπηρεσία xDSL (Α.ΡΥ.Σ για ADSL ή V-Α.ΡΥ.Σ. για VDSL) παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από και προς το διαδίκτυο, μέσω των εκτεταμένων και αξιόπιστων δικτυακών υποδομών του ΟΤΕ. 

Οι πάροχοι μπορούν να διαμορφώνουν το xDSL portfolio τους επιλέγοντας από μια ευρεία γκάμα διαθέσιμων ταχυτήτων downstream/upstream, που φτάνουν έως και 50Mbps/5Mbps. 

Με την υπηρεσία xDSL, οι πάροχοι απευθύνονται πανελλαδικά στους τελικούς συνδρομητές, χωρίς μεγάλες επενδύσεις σε ίδιες υποδομές και υψηλές λειτουργικές δαπάνες.

Η υπηρεσία xDSL παρέχεται με εγγυημένους χρόνους παράδοσης, ενεργοποίησης και άρσης βλάβης (SLA), βάσει της ισχύουσας προσφοράς αναφοράς του ΟΤΕ για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης (ΧΚΠ/RBO).

Η υπηρεσία διατίθεται με τις ακόλουθες ταχύτητες:

Εμπορικό πακέτο Downstream Upstream 
Α.ΡΥ.Σ. 24/1 24 Mbps 1 Mbps
V-Α.ΡΥ.Σ. 30/3 30 Mbps 3 Mbps
V-Α.ΡΥ.Σ. 50/5 50 Mbps 5 Mbps

Εφαρμογές

  • Οι νέοι πάροχοι  αποκτούν εύκολα και γρήγορα δυνατότητα παροχής αξιόπιστων xDSL υπηρεσιών σε τελικούς συνδρομητές, χωρίς μεγάλες επενδύσεις
  • Οι υφιστάμενοι πάροχοι μπορούν να επεκτείνουν γεωγραφικά την εμπορική τους δραστηριότητα, χωρίς επιπλέον επενδύσεις

 

Για τον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ενότητα "Τιμοκατάλογοι"

Σχετικά αρχεία

Α.ΡΥ.Σ/V-Α.ΡΥ.Σ. Downloadables
Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ
Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ
RBO 2018
RBO 2018

Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ. FAQs

Πώς μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ;

Αρχικά, θα πρέπει να είστε αδειοδοτημένος πάροχος (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΕΤΤ).

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Εγχωρίων Παρόχων ώστε να ενταχθείτε στο πελατολόγιο Χονδρικής κι εν συνεχεία να προχωρήσετε σε υπογραφή σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης (ΧΚΠ).

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής της Σύμβασης από τα δυο μέρη, θα λάβετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβασή σας στο Π/Σ WCRM DSL μέσα από το οποίο θα μπορείτε να καταθέτετε αιτήματα, να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε τις υπηρεσίες ΑΡΥΣ / V-ΑΡΥΣ που λαμβάνετε.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου να παραγγείλω την υπηρεσία ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ;

Προκειμένου να διατεθεί η υπηρεσία θα πρέπει ο πάροχος να έχει υπογράψει την ισχύουσα Σύμβαση Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης η οποία θα του δίνει την δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες ΑΡΥΣ / V-ΑΡΥΣ.

Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιμους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι ανήκουν στο Α/Κ που εξυπηρετεί τη σύνδεση ΑΡΥΣ / V-ΑΡΥΣ.

Τί χρονική δέσμευση υπάρχει για την υπηρεσία ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ;

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ είναι αορίστου χρόνου.

Ο πάροχος δύναται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να καταργήσει την υπηρεσία ΑΡΥΣ / V-ΑΡΥΣ, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο Π/Σ WCRM DSL.

Ποιά τιμολογιακή πολιτική ακολουθείται για την υπηρεσία ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ;

Η χρέωση της υπηρεσίας ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ ξεκινάει από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.

Η έναρξη της χρέωσης σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή μη του DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη.

Η υπηρεσία χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες τελών, τα Βασικά και τα Δευτερεύοντα τέλη.

Σε τι διαφέρει η υπηρεσία ΑΡΥΣ από την υπηρεσία V-ΑΡΥΣ;

Με την υπηρεσία ΑΡΥΣ ο πάροχος μπορεί να διαθέσει στους συνδρομητές του ταχύτητες ADSL (έως 24 Mbps), ενώ με την υπηρεσία V-ΑΡΥΣ ταχύτητες VDSL (30 & 50 Mbps) όπου υπάρχει διαθεσιμότητα.

Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο παροχής και παρακολούθησης της εκάστοτε υπηρεσίας.

Πώς δηλώνω βλάβη για την υπηρεσία ΑΡΥΣ/V-ΑΡΥΣ;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού στο σύστημα Π/Σ WCRM DSL.