Ευρυζωνικότητα
VPU

VPU 

H υπηρεσία VPU (Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον ΤοΒ) δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους να διαθέτουν στους συνδρομητές τους xDSL συνδέσεις μέσω του αντίστοιχου εξοπλισμού του ΟΤΕ (DSLAM OTE), ενώ παράλληλα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες φωνής από τον ιδιόκτητο εξοπλισμό τους, που λειτουργούν στο χώρο Συνεγκατάστασης. 

Aφορά ευρυζωνικές συνδέσεις τεχνολογίας ADSL, VDSL, VECTORING & Super VECTORING, και παρέχεται στα σημεία όπου ο ενεργός εξοπλισμός του ΟΤΕ (DSLAM) είναι εγκατεστημένος σε υπαίθρια καμπίνα*. 

Διακρίνεται σε VPU τύπου BRAS (VPU BRAS) και σε  VPU  τύπου DSLAM (VPU DSLAM ) ανάλογα με το αν συνδυάζεται με υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου BRAS ή Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου DSLAM για τη μεταφορά της κίνησης από και προς το δίκτυο του παρόχου.

 

** H υπηρεσία VPU δεν είναι διαθέσιμη για αιτήματα νέων ενεργοποιήσεων από 23/07/2023.  Για τις ενεργές υπηρεσίες VPU διατηρείται η δυνατότητα διαχείρισης αιτημάτων βλαβών, καταργήσεων και μετατροπών VPU σε VPU light **

Η υπηρεσία ήταν διαθέσιμη έως 23/07/23 στις ακόλουθες ταχύτητες:

Εμπορικό πακέτο Downstream Upstream 
VPU 24/1 24 Mbps 1 Mbps
VPU 30/3 30 Mbps 3 Mbps
VPU 50/5 50 Mbps 5 Mbps
VPU 100/10 100 Mbps 10 Mbps
VPU 200/20 200 Mbps 20 Mbps

 

*όπως αυτά επεκτείνονται σταδιακά στο πλαίσιο του σχετικού NGA Roll-out του δικτύου του ΟΤΕ.

Οφέλη 

  • Ευρεία γκάμα ταχυτήτων που φτάνουν μέχρι και τα 200 Mbps, καθώς και δυνατότητα επιλογής της ποιότητας υπηρεσίας.
  • Βελτιωμένα χαρακτηριστικά υπηρεσίας δεδομένων (bitstream), λόγω της εγγύτητας της υπαίθριας καμπίνας στον τελικό συνδρομητή.
  • Αξιοποίηση ιδίων υποδομών για την παροχή υπηρεσιών παραδοσιακής τηλεφωνίας.
  • Συντήρηση Δικτύου από τον ΟΤΕ.
  • Αυξημένη ασφάλεια & αξιοπιστία χάρη στη χρήση των οπτικών ινών για τη μετάδοση της πληροφορίας στο δίκτυο κορμού.
  • Εγγυημένοι χρόνοι κατασκευής, παράδοσης, ενεργοποίησης και άρσης βλάβης βάσει SLA.

Εφαρμογές

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες και με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις παραδοσιακές xDSL υπηρεσίες.

 

H υπηρεσία VPU (BRAS & DSLAM), καθώς και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχεται, περιγράφονται αναλυτικά στην ισχύουσα προσφορά αναφοράς του ΟΤΕ για την παροχή Υπηρεσιών ΧΤΠ/RUO.

 

Για τον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ενότητα "Τιμοκατάλογοι"

 

Για την Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας παρακολουθήστε το ακόλουθο video: 

 

Σχετικά αρχεία

VPU Downloadables
RBO 2018
RBO 2018
RUO 2018
RUO 2018

VPU FAQs

Πώς δηλώνω βλάβη για την υπηρεσία VPU;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού του συστήματος WCRM LLU.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση της δήλωσης βλαβών στο WCRM LLU με χρήση API.

Μπορώ να παραγγείλω υπηρεσίες VPU;

H υπηρεσία VPU δεν είναι διαθέσιμη από 23/07/2023 για αιτήματα νέων ενεργοποιήσεων.

Για τις ενεργές υπηρεσίες VPU διατηρείται η δυνατότητα διαχείρισης αιτημάτων βλαβών, καταργήσεων και μετατροπών VPU σε VPU light.

Τι χρονική δέσμευση υπάρχει για την υπηρεσία VPU;

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU είναι αορίστου χρόνου.

Ο πάροχος δύναται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να καταργήσει την υπηρεσία VPU, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω του Π/Σ WCRM LLU.

Ποια τιμολογιακή πολιτική ακολουθείται για την υπηρεσία VPU;

Η υπηρεσία VPU χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως αυτός δημοσιεύεται μέσω του δικτυακού τόπου του www.otewholesale.gr.

Ο τιμοκατάλογος προσδιορίζεται βάση της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ.

Η χρέωση της υπηρεσίας VPU ξεκινάει από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.

Η έναρξη της χρέωσης σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή μη του DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη.

Η υπηρεσία χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες τελών, τα Βασικά και Δευτερεύοντα τέλη.