Φωνή
WLR Web Content

WLR - Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (ΧΕΓ) 

Η υπηρεσία WLR συνίσταται στη δυνατότητα του παρόχου να μισθώνει από τον ΟΤΕ την γραμμή πρόσβασης του τελικού χρήστη με όρους χονδρικής, προκειμένου να διαθέτει ο ίδιος τηλεφωνική σύνδεση  στον τελικό χρήστη. 

Η υπηρεσία WLR αφορά τις γραμμές πρόσβασης PSTN και τις γραμμές πρόσβασης ISDN-BRA και managed VoIP.

Οφέλη 

 • Δυνατότητα να προσφέρει ο πάροχος ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο τελικό του πελάτη, ο οποίος λαμβάνει έναν ενιαίο λογαριασμό.
 • Ευκαιρία άμεσης πρόσβασης στην αγορά.
 • Εύκολη και απλή διαδικασία ενεργοποίησης, κατάργησης και παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων μέσω του Π/Σ WCRM CPS/WLR.
 • Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών – Basic SLA, με βάση τις παρακάτω παραμέτρους :
 1. Χρόνος χορήγησης της υπηρεσίας.

 2. Χρόνος μεταφοράς σύνδεσης σε νέα διεύθυνση.

 3. Χρόνος άρσης βλάβης.

 

Για τους τιμοκαταλόγους της υπηρεσίας επισκεφθείτε την κεντρική ενότητα "Τιμοκατάλογοι".

Σχετικά αρχεία

WLR Downloadables
Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας WLR
Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας WLR
Προσφορά Αναφοράς ΧΕΓ 2017
Προσφοράς Αναφοράς ΧΕΓ 2017
Τιμ. Λιανικής ΟΤΕ για Κλήσεις προς Δίκτυα Τρίτων
Κλήσεις προς Δίκτυα Τρίτων (χρεώσεις)
Τιμ. Τηλεφ. Συνδιαλέξεων Λιανικής ΟΤΕ
Τηλεφ. Συνδιαλέξεις Λιανικής ΟΤΕ (χρεώσεις)
WLR FAQs

WLR FAQs

Τί απαιτείται για να παρέχουμε Υπηρεσίες μέσω ΧΕΓ/WLR (Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών/Wholesale Line Rental);
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρέχετε ήδη την Υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα (CPS) και να έχετε υπογράψει Σύμβαση Διασύνδεσης με τον ΟΤΕ.

 • Ακολούθως υπογράφετε Σύμβαση WLR με τον ΟΤΕ.

 • Στην συνέχεια, αιτείστε μέσω του Π/Σ WCRM CPS/WLR παροχή και της Υπηρεσίας WLR.

 • Η διαδικασία ολοκληρώνεται ενημερώνοντας τον ΟΤΕ με την static IP και τα public keys που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβασή σας στον FTP server άντλησης των CDR’s.
Με ποιόν τρόπο αναγγέλλονται οι βλάβες WLR και πώς ενημερωνόμαστε για την εξέλιξή τους;

Για τις Υπηρεσίες WLR η αναγγελία και η παρακολούθηση των βλαβών πραγματοποιείται μέσω του Π/Σ WCRM CPS/WLR , σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο.