Φωνή
Interconnection

Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Διασύνδεση  είναι η φυσική και λογική σύνδεση μεταξύ Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, που επιτρέπει στους συνδρομητές την μεταξύ τους επικοινωνία και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες άλλων δικτύων. 

Οφέλη 

 • Δυνατότητα επικοινωνίας  συνδρομητών και πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταξύ των δικτύων ΟΤΕ και παρόχου  

 • Μονοσημειακή εξυπηρέτηση για τους παρόχους που επιθυμούν επικοινωνία με τρίτα δίκτυα, μέσω της διασύνδεσης με τον ΟΤΕ.

 • Οι πάροχοι έχουν την δυνατότητα υψηλής ποιότητας πρόσβασης και επικοινωνίας με το εξωτερικό σε ανταγωνιστικές τιμές.

Εφαρμογές

 • Τερματισμός κλήσεων: Παρέχεται στον πάροχο η δυνατότητα να τερματίζει κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθμούς, σύντομους κωδικούς και λοιπούς μη γεωγραφικούς αριθμούς του δικτύου ΟΤΕ και συνεργατών του.
 • Εκκίνηση Κλήσεων: Δίνεται στον πάροχο η δυνατότητα δρομολόγησης κλήσεων από το δίκτυο του ΟΤΕ, προς γεωγραφικούς αριθμούς σύντομους κωδικούς και λοιπούς μη γεωγραφικούς αριθμούς του δικτύου του.
 • Διεθνής Κίνηση: Δυνατότητα επικοινωνίας συνδρομητών του παρόχου με όλες τις χώρες του κόσμου.

Οι υπηρεσίες Διασύνδεσης διατίθενται σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2021 – RIO 2021 (ΦΕΚ 5368/Β/19-11-2021).

 

Για τον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ενότητα "Τιμοκατάλογοι"

Σχετικά αρχεία

Διασύνδεση NEW και Σύντομοι Κωδικοί
Τεχνική περιγραφή Υπηρεσιών Διασύνδεσης
Τεχνική περιγραφή Υπηρεσιών Διασύνδεσης
Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης 2021
Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης 2021
Αριθμοδοτικό Φάσμα ΟΤΕ
Αριθμοδοτικό Φάσμα ΟΤΕ
Σύντομοι Κωδικοί
Σύντομοι Κωδικοί
Διασύνδεση FAQs

Διασύνδεση FAQs

Τί απαιτείται για να κάνουμε χρήση των Υπηρεσιών Διασύνδεσης;

A. Για να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών Διασύνδεσης πρέπει να συμπληρώσετε την Αρχική Αίτηση Διασύνδεσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:


 • Στοιχεία της εταιρείας (Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος, Στοιχεία Επικοινωνίας, Εκπροσώπηση κ.α.).

 • Οι Υπηρεσίες Διασύνδεσης που επιθυμείτε να λάβετε από τον ΟΤΕ.

 • Η υπεύθυνη υπηρεσία για την επίδοση των λογαριασμών (συν τα στοιχεία επικοινωνίας).

 • Τα απαραίτητα Νομιμοποιητικά Έγγραφα (Καταστατικό Εταιρείας, Βεβαιώσεις ΓΕΜΗ, Πιστοποιητικό οικείου Πρωτοδικείου, Βεβαίωση έναρξης εργασιών από οικεία Εφορία).

 • Περιγραφή των κόμβων και του εξοπλισμού διασύνδεσης του δικτύου σας (I-SBCs).

 • Τοπολογία – σημεία εγκατάστασης I-SBCs του δικτύου σας.

 • Επιλογή τρόπου φυσικής διασύνδεσης (Διαμοιρασμός υλοποίησης οπτικών υποδομών σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη ή υλοποίηση από ΟΤΕ με Μισθωμένες Γραμμές Χονδρικής τεχνολογίας Ethernet).

 • Καταγραφή στοιχείων λογικής διασύνδεσης (πλήθος I-SBCs και SIP-Trunks δικτύου σας).

 • Καταχώρηση επιθυμητής χωρητικότητας διασύνδεσης σε κανάλια φωνής.

 • Ημερομηνία υποβολής αίτησης.


B. Υπογραφή Σύμβασης Διασύνδεσης Δικτύων μεταξύ ΟΤΕ και της εταιρίας σας.